Healing

Tijdens de Healing fungeer ik als kanaal en wordt er energie via de handen doorgegeven. Er vindt op dat moment een blending plaats tussen twee werkelijkheden. Met Healing wordt bedoeld het healen van blokkades op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Er wordt gewerkt aan datgene wat voor jou nodig is om genezing, rust, vrede en harmonie te verkrijgen en kan worden gezien als een hulpmiddel bij genezing en groei. Het is een holistische benadering en biedt tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de processen die zich afspelen in je leven en kan deze hanteerbaarder maken. Tijdens de Healing Behandeling krijg ik meestal informatie door, die voor de desbetreffende persoon van belang kan zijn. Na afloop kan er in een gesprek hierop dieper worden ingegaan. Healing kan aanvullend worden gegeven op andere vormen van therapie. Er zijn verschillende manieren van Healing waarin ik mij heb gespecialiseerd zoals:

TRANCE HEALING

Met trance wordt bedoeld een verhoogde staat van bewustzijn. Tijdens een consult / healing stel ik mij af op de Goddelijke dimensie. Via het contact met deze dimensie vindt er healing plaats op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau door kennis, begrip en liefde te sturen. Centraal staat het in balans komen met je eigen emoties.

 FULL SPECTRUM HEALING

Full Spectrum Healing staat op zichzelf en werkt heel nauw samen met de engelen en opgestegen meesters. Full Spectrum Healing werkt uiterst effectief en wordt gebruikt om problemen uit het verleden te neutraliseren. Vaak kunnen bestaande blokkades of negatieve emotionele patronen uit het verleden opgelost worden.

 CHAKRA FLUSH EMPOWERMENT

Het is een healing methode om de chakra’s van blokkerende energieën te reinigen, zodat bepaalde negatieve gedachtepatronen en emoties gemakkelijker kunnen worden losgelaten en getransformeerd. Het schoonmaken van de chakra`s draagt tevens bij om beter tegen de dagelijkse stress bestand te zijn.

AMADEUS, DE BOOM VAN INZICHT

LADY NADA’S ROSES HEALING

ENGELEN EN AARTSENGELEN HEALING

HANDEN VAN JEZUS, MAHATMA ENERGIE, ETHERISCHE KRISTALLEN HEALING

ENERGETISCHE REINIGING

Dit kan worden gecombineerd met Reiki.

  • Gecertificeerd in Trancehealing, Paranormaal genezen en Gesprekstherapie.
  • Master in: de Energie van 7 Colours of Angels, Healing energie van Lady Nada, Saint Germain, Engelen/Aartsengelen Healing met als specialisatie een opleiding als Engelen Medium in Hartchakra Coherentie, Chakra Flush Empowerment, de handen van Jezus, Ama Deus en Etherische Kristallen.
  • Belangrijk: Het pretendeert niet een medische diagnose te stellen of een medische behandeling te zijn en omdat er tijdens een behandeling sprake is van een vertrouwensrelatie, is het van essentieel belang dat alle informatie strikt vertrouwelijk blijft. Daarom zal er geen informatie zonder toestemming van de consultant aan derden worden verstrekt.

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.