Healing

Tijdens de Healing fungeer ik als kanaal voor de spirituele wereld en wordt er energie via de handen doorgegeven. Er vindt op dat moment een blending plaats tussen twee werkelijkheden. Met Healing wordt bedoeld het healen van blokkades op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Er wordt gewerkt aan datgene wat voor jou nodig is om genezing, rust, vrede en harmonie te verkrijgen en kan worden gezien als een hulpmiddel bij genezing en groei. Het is een holistische benadering en biedt tevens de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de processen die zich afspelen in je leven en kan deze hanteerbaarder maken. Tijdens de Healing Behandeling krijg ik meestal informatie door, die voor de desbetreffende persoon van belang kan zijn. Na afloop kan er in een gesprek hierop dieper worden ingegaan. Healing kan aanvullend worden gegeven op andere vormen van therapie. Er zijn verschillende manieren van Healing waarin ik mij heb gespecialiseerd.

 

  • Gecertificeerd in Trancehealing, Paranormaal genezen en Gesprekstherapie.
  • Master in: de Energie van 7 Colours of Angels, Healing energie van Lady Nada, Saint Germain, Engelen/Aartsengelen Healing met als specialisatie een opleiding als Engelen Medium in Hartchakra Coherentie, Chakra Flush Empowerment, de handen van Jezus, Ama Deus en Etherische Kristallen.
  • Belangrijk: Het pretendeert niet een medische diagnose te stellen of een medische behandeling te zijn en omdat er tijdens een behandeling sprake is van een vertrouwensrelatie, is het van essentieel belang dat alle informatie strikt vertrouwelijk blijft. Daarom zal er geen informatie zonder toestemming van de consultant aan derden worden verstrekt.

 

  • Een behandeling kost €40 per uur.

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

 

This page is also available in English.