1.Een Aartsengel Michaël Reading

VICTORIE

AARTSENGEL MICHAËL

 Bescherming, Moed, Kracht en Vrijheid

(Acryl op doek 90/70, 2016)

 


 
Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen,
terwijl het schild de gevleugelde fakkel reflecteert,
om het Zelf te bevrijden vanuit Goddelijk Licht.
Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen,
eigenzinnig staande in een harnas met geurende rozen, dat al voor de geboorte door Engelen is geweven,
terwijl het schild de gevleugelde fakkel reflecteert,
om het Zelf te bevrijden vanuit Goddelijk Licht.
Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen.
 
Aelis Ma Rei 
 

Aartsengelen zijn “brug – engelen”, boodschappers en zeer krachtig. Zij overbruggen het goddelijke en het aards materiële en beschermen vele scheppingsniveaus. Zij worden vaak geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen en ieder heeft zo zijn eigen specifieke taak. Zij werken vooral via het hartchakra.

Een Reading ~ Healing is een intense ervaring. Er wordt afgestemd op de persoon en het thema van de vraagstelling. De informatie die wordt doorgegeven, is voor op dat moment belangrijk.

Een Aartsengel Michaël Reading~Healing gaat over het overwinnen van obstakels en het geven van een extra krachtige bescherming, met als doel jouw weg vrij te maken om deze vol zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en moed te vervolgen.

 

AARTSENGEL MICHAËL

 

is de eerste Aartsengel en dient

De Blauwe Straal.

Dit is de straal van Bescherming, Moed, Kracht en Vrijheid

Het is het zelf gerealiseerde bewustzijn door één te zijn met God in de eerste straal van Kracht.

Aartsengel Michaël beschermt jou als spiritueel leider onder de 7 Aartsengelen met zijn Goddelijk dynamische en krachtige diamanten straal van elektrisch blauw licht. Hij is verbonden met zon, vuur en goud en de Christusenergie. Wij dienen als zijn kanaal voor zijn aspiraties. Aartsengel Michael heeft ons nodig en is van groot belang voor het Lichtwerk.

Aartsengel Michael leidt je door middel van inspiratie en een duidelijke visie met het versterken van moed, doorzettingsvermogen, kracht, bescherming en zelfvertrouwen. Je kunt al je gevoelens van kwetsbaarheid, zoals zorgen en angsten hierin meenemen om samen een weg te vinden. Hij zal je persoonlijke kracht geven om stappen te zetten met het vinden van je zielendoel.


Mighty Archangel of Victory

“Archangel Michael protect me, Archangel Michael seal me,

Archangel Michael stand where I AM”.

“I bring faith to all who are longing to be.
By my blue flame sword of protection set free.

Angels of Victory draw nigh,

Angels of Faith fill the sky.
Blaze blue flame power from on high.”

“I shall celebrate and I shall rise

I will let victory make me wise” 


Psychische Beschermvlam

Met de krachtige hulp van Aartsengel Michaël kunnen energetische koorden met personen of situaties die een negatieve invloed op je uitoefenen worden uitgezuiverd. Met name wanneer je hoog sensitief bent, is het belangrijk om je regelmatig extra te beschermen. Zijn zuiverend zwaard is scherp, snijdt er doorheen en zorgt voor een doorbraak, overwinning en succes. Aartsengel Rafaël kan vervolgens aanvullend worden ingezet voor een gezonde balans en heling.

Door vervolgens het zelf regelmatig blijven vragen om de leiding van Aartsengel Michael, ontstaan er positieve veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. Hiermee creëer je evenwicht en een betere toekomst, waarmee je niet alleen jezelf maar ook anderen dient.


Zie: 6e Nieuwsbrief 21 september 2015

 

Muziek: Archangel Michael