Intuïtief-Helend Schilderen

“I saw the angel in the marble and carved until I set him free” Michelangelo

CURSUS INTUÏTIEF/ HELEND SCHILDEREN

Ontdek welke kleuren en symbolen voor jou op dit moment belangrijk zijn en welke rol ze kunnen spelen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Word je bewust van je spirituele en intuïtieve mogelijkheden en zet ze in, door op een nieuwe manier te gaan waarnemen tijdens het schilderen.

Deze cursus is geschikt voor diegene die vanuit een spirituele visie aan zichzelf wil werken. Het schilderen blijkt hierbij een krachtig middel te zijn, want met name tijdens het kunstzinnig proces staat de verbondenheid met het ongeziene, zoals bv Aartsengel Jophiël. Er worden onontdekte potenties op gang gebracht tijdens de zoektocht naar onderbewuste mogelijkheden en er ontstaat een meer heldere kijk op jezelf in relatie met de Universele Bron van Licht en Liefde.

Tijdens de Cursus Intuïtief Schilderen staat de ontdekkingsreis in de wereld van kleuren en symbolen centraal. De symbolische afbeelding openbaart zich tijdens het schilderen en omdat de begeleiding individueel gericht is, geeft de ontstane schildering je meer duidelijkheid over het proces waar je op dit moment in zit en wat je mogelijkheden zijn.

Kleur, symbolen en de diepere werking hiervan worden dichter naar je eigen ervaringswereld toegebracht om de betekenis hiervan voor jezelf te ervaren. Hiervoor is een groot tekentalent niet noodzakelijk, wel een open houding en enthousiasme om uit deze “ontdekkingsreis” een persoonlijke boodschap te halen. Schilderen krijgt zo de plaats als medium ten aanzien van een veel groter geheel, waarin wij ervaringen opdoen en ons mogen verbazen over, of herontdekken van wat wij al wisten. Via deze weg worden er nieuwe deuren geopend om jezelf tot bloei te laten komen.

  • Er kan gewerkt worden met materiaal naar eigen keuze. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
  •  Er wordt aan het begin een meditatie gedaan, om ons af te stemmen op de Universele Bron van Licht en Liefde.
  • Tijdens de cursusochtend bestaat er ook de mogelijkheid om privé dieper in te gaan op je eigen persoonlijk proces en eventuele vraagstelling d.m.v. een korte reading.
  • Vanwege het helende karakter en de intensiteit hiervan wordt deze cursusochtend niet vaker dan gemiddeld 1x per maand gegeven. De doorwerking en het effect is veel sterker dan bij een meer rationele benadering het geval zou zijn geweest. De helende werking hiervan verspreidt zich over een langere tijd.

Paolo Veronese, Kunstschilder in Italië 1528-1588

The Kingdom of Heaven ~ The Divine Cosmic Sense ~

“Imaginative Vision” by Intuition ~ Inspiration ~ Relevation

The world of imagination is the world of eternity seen by following the dictate of the spiritual eye, ears and feelings of the heart.

During the creative and fashioning process of Intuitive – Healing Painting it is essential to tune in by this way to receive messages from the Divine Source.

De cursus wordt op de woensdagochtend aan huis gegeven van 9.30 – 12.00 uur. De kosten per les zijn 20 € per persoon. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Zie: AGENDA CURSUS INTUÏTIEF / HELEND SCHILDEREN

  • Docente beeldende vorming. 
  • Gediplomeerd Kleurentherapeute.
  • Master in 7 Colours of Angels.
  • Vanuit de antroposofie het Atelier voor Kunstzinnige therapie en vorming gevolgd.
  • Twee jaar afgerond aan de Academie voor Mediumschap.
  • Aan het Arthur Findlay College in Stansted een specialisatie training gevolgd  Mediumschap en Kleur, Thelma Francis (medium and CSNU Tutor).

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.