Mystiek ~ Kosmisch-Christus-bewustzijn

ENGELENMEDIUMSCHAP

Als Engelenmedium werk ik op energetisch niveau en ervaar het verbonden zijn met het Kosmisch- Christus-bewustzijn, de Aartsengelen en het openbaren hiervan als essentieel. Het is mijn taak om zo zuiver mogelijk via de goddelijke wereld te dienen en fungeer op verschillende manieren als kanaal, zoals via het schilderen, het afstemmen / waarnemingen op de persoon, tijdens een Healing, Readings etc. Mijn uitgangspunt is dat de mensheid goddelijk is en ieder persoon een vonk van die eeuwige en oneindige levenskracht heeft om een hoger liefdevoller bewustzijn te ontwikkelen. Eeuwigdurende groei is mogelijk voor elke menselijke ziel. Daarom ligt spirituele vooruitgang en ontwikkeling in handen van ieder individu vanuit de eigen vrije wil en heeft ieder hierbij een eigen verantwoordelijkheid.  

”O golden victorious Light, let my heart be opened

and the power of Divine Harmony descend”.

St. Gemma Galgani


DE INNERLIJKE WEG VAN HET HART ~ DE ROBIJN RODE, ROZE STRAAL


“MYSTIEK EN HET KOSMISCH-CHRISTUS-BEWUSTZIJN”

”EEN ONEINDIGE LIEFDE DIE RELIGIEUZE BEPERKINGEN OVERSTIJGT“

“Een Kosmisch bewustzijn door te leven vanuit het Hart

en het omarmen van je eigen goddelijkheid”


Vanuit het Hart

De Gouden Vlam van Victorie

met het

Violet van Vrijheid


“Blijf in je eigen kracht om jouw eigen Goddelijk pad te bewandelen

en vertrouw hierbij op je innerlijke leiding”


 

 

  “De Innerlijke Weg van Ascensie naar het Licht”

“Luisteren naar je innerlijke stem en leiding”


“AUTHENTICITEIT”

Wees je authentieke Zelf.

‘Als een onafhankelijk Visionair via het hart God leren kennen”

De mysticus laat zich niet leiden door dogma’s, maar onderzoekt met een open onafhankelijke geest en verdiept zijn goddelijk bewustzijn vanuit eigen ervaringen.


Een mysticus zal van nature altijd open staan voor de verborgen werelden van Engelen.


Bevrijding: in die stroom verdwijnen ik en jij, binnen- en buitenwereld.


“Uw koninkrijk kome in ons”

Mattheüs 6: 10


Het alchemistische huwelijk, is de eenwording van de ziel met YAHOSHUA, de Alpha en de Omega ~ de Levende Christus, die plaatsvindt in de heilige kamer van het Hart. Het is een volledige overgave vanuit vertrouwen en een gevoel van veiligheid.


De kosmische Christus, zoon van God, als universeel spiritueel gids en leraar.

Yahoshua is my Master and in Him I serve, with all my Heart and all my Soul. 

Today, tomorrow and forever.”


Vanuit overgave, onbaatzuchtigheid, offeren en dienstbaarheid Liefde en troost geven.


Eenwording met de bron ervaren

  Eenwording vertalen naar anderen

 Eenwording van Liefde en Vrijheid


 

Een volledig samengaan van twee werelden, er is geen af gescheidenheid meer, maar eenheid met de Goddelijke bron.


“Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die jullie niet geven kan. maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”

Joh. 14:27


“Het Goddelijke is Liefde en Licht”


“HET GROTE MYSTERIE”

Het spirituele rijk

Vertrouw op de onzichtbare wereld zonder deze te begrijpen.

Hoe je ook probeert te begrijpen waarom iets is gebeurd of hoe en wanneer het zal gebeuren, nu is het tijd om je over te geven aan het niet weten.

Sirius (mixed media, 2014) 


Terwijl je je hemelse vleugels uitslaat,
om in stilte te vliegen door tijd en ruimte heen
naar de goddelijke bron vol Gouden Licht
Terwijl je je hemelse vleugels uitslaat,
om vanuit een puur hart jouw bestemming te vervullen.
Een pad begeleid door Goddelijke Liefde, Vrede en Licht
om in stilte te vliegen door tijd en ruimte heen
Terwijl je je hemelse vleugels uitslaat.
 
Aelis Ma Rei
 

 

Liefde is het uitgangspunt en de belangrijkste voedingsbron voor de groei van onze ziel. Het openen van het hartchakra staat centraal. Het gaat om het ontwikkelen van Onvoorwaardelijke Liefde vanuit een diep besef van verbondenheid, om zo anderen tot dienst te kunnen zijn.

“Listen my Love,
illumination is eternal.
Now is always evolving.
As there are billions of stars,
there are billions of steps.
As there are billions of souls,
there are billions of ways to grow”. 

Rumi


Vele andere belichamingen van het kosmisch-Christus-bewustzijn zijn bekend geworden, zoals b.v. Gautama Boeddha en Yoghananda.


“Rainbows are a demonstration of all colours combining together into wholeness and illustrate that seperateness is an illusion. A rainbow indicates that all paths that are harmonious are ways to wholeness, all races are part of a greater unity and all paths that create beauty are deserving of respect”.

Roberto Lopez


Healing Energie van Lady Nada

Je wordt begeleid in het transformatie proces van jezelf en het afstemmen op hogere dimensies met als doel liefde, inzicht en vrijheid te verspreiden op aarde. Deze veranderingsprocessen worden op gang gebracht door het je laten leiden van binnenuit en brengt een groot bewustzijn op gang in je levensmissie.

De Violette Vlam en de energie van Saint Germain en Lady Portia

Het plaatsen van een mystieke violette roos in jezelf doormiddel van de Violette Vlam.

De Violette Vlam is een mooie manier om het transformatie proces aan te gaan om zo ruimte te creëren in jezelf door vergeving en afronding.

Muziek

Enkele Mystici- Beïnvloeders

  • Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.