De Mystieke Weg / Paranormaal

“Rejoice in him,who the many did not see on earth,although they ardently cried for. Rejoice in that which is on top”. Hildegard von Bingen

MEDIUMSCHAP

Mediumschap is gericht op de wetenschap dat de menselijke geest de fysieke dood overleeft .

Als medium werk ik op energetisch niveau en ervaar het verbonden, eenzijn met de goddelijke wereld, de engelen en het openbaren hiervan als essentieel. Mijn uitgangspunt is dat de mensheid goddelijk is en ieder persoon een vonk van die eeuwige en oneindige levenskracht heeft. Eeuwigdurende groei is mogelijk voor elke menselijke ziel. Daarom ligt spirituele vooruitgang en ontwikkeling in handen van ieder individu en heeft ieder hierbij een persoonlijke verantwoordelijkheid. Liefde is het uitgangspunt en de belangrijkste voedingsbron voor de groei van onze ziel.

Als medium zie ik het als mijn taak om de mens zo zuiver mogelijk via de goddelijke wereld te dienen en fungeer op verschillende manieren als kanaal: via het schilderen, het afstemmen / waarnemingen op de persoon, tijdens een Healing, Readings etc.

“Call upon the Divine world, the mystical Universe, intense Light, eternal Peace, inner Richness and Love”.

HELDERZIENDHEID

Helderziendheid of clairvoyance is het vermogen om situaties en/of gebeurtenissen die je niet kunt weten buitenzintuiglijk waar te nemen. Deze waarnemingen kunnen bij mij op verschillende manieren doorkomen, zoals helderweten, -ruiken, -horen, -voelen en -zien. Zelf vertrouw ik er op dat de informatie die werkelijk van belang is op een herkenbare manier voor de ontvanger wordt doorgegeven. Zo kunnen er bv. beelden, symbolen, namen, lichamelijke sensaties en kleuren doorkomen. Het schilderen blijkt ook een goed medium te zijn om boodschappen te ontvangen. Bij helderziendheid wordt de energie van de ander ingevoeld. Dit kan via de persoon of een inductor zoals het psychometreren van een voorwerp, kaarten etc. Er kan informatie over verleden, heden en de toekomst worden verkregen. Het eventueel over de toekomst mededelen vraagt een grote voorzichtigheid, omdat het niet de bedoeling is dat mensen hiernaar gaan leven. Want immers: “Als mens heb je altijd je vrije wil”. Daarom zie ik het als mijn taak om de verkregen informatie altijd op een positieve en constructieve manier in te zetten.

  • Hierin heb ik verschillende trainingen van mediumschap gevolgd en ben opgeleid als -Engelenmedium-
  • Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.