Bernadette Soubirous – Lourdes

“Love without suffering does not exist”.

Bernadette Soubirous

Biografie ~ Bernadette Soubirous ~ Lourdes 1844 – 1879

De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.

Op veertienjarige leeftijd, kreeg Bernadette tijdens het hout sprokkelen haar eerste visioen bij de grot van Massabielle in de Pyreneeën.

Ze hoorde het geruis van de wind, maar zag de struiken en de bomen niet bewegen. Een wilde roos in de nis van de grot bewoog daarentegen wel. Vanuit de donkere nis daarachter,

” verscheen er een ​​verblindend licht en een wit figuur. “

Dit was het eerste van de in totaal 18 visioenen, die zij benoemde als:

” Aquero “

In latere getuigenissen noemt ze de verschijning:

“Een kleine jongedame”

en beschrijft de kleine jongedame als,

gekleed in een witte sluier, een blauwe gordel en met een geelgouden roos op elke voet.

Bernadette keerde terug naar de grot, knielde meteen neer en raakte diep in trance en zag opnieuw:

“Aquero”

Bij haar volgende bezoek zei ze dat:

” Het visioen haar vroeg om twee weken lang elke dag naar de grot terug te keren.”

Deze periode van bijna dagelijkse visioenen staan bekend als:

” De Heilige twee weken.”

Aanvankelijk schaamden haar ouders, met name haar moeder, zich voor Bernadette en probeerden haar te verbieden om te gaan.

Pas tijdens het 17e visioen maakte de vrouwelijke verschijning zich bekend als:  

” De Onbevlekte Ontvangenis.”

en op haar aanwijzing ontdekt Bernadette de bron.

De maanden van de visioenen van Bernadette veroorzaakten opschudding bij de bevolking. Zij waren verdeeld in hun mening over het feit of ze de waarheid vertelde of niet. Mensen die met haar mee gingen zagen nooit iets, al waren er wel die ‘een aanwezigheid’ voelden. Sommigen geloofden dat Bernadette een psychische aandoening had en vonden dat ze in een inrichting moest worden opgenomen. 

De prefect en de dorpspastoor ondervroegen haar kritisch. Dat was moeilijk voor haar omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begreep.

Op een keer zegt het visioen dat ze van de bron moet drinken, maar Bernadette zag helemaal geen bron. Daarom graaft ze een gat in de grond. Ze moet dieper graven en dan komt er wat modderig water naar boven. Het visioen vroeg haar om boetedoening te doen met het water van de bron, door zich erin te wassen en het kruid dat daar groeide te eten.

De mensen kwamen vanuit nieuwsgierigheid naar haar kijken en sommigen maakten haar belachelijk.

Tot ieders verbazing was de grot de volgende dag niet langer modderig maar stroomde er helder water.

Bernadette zei:

“Het is het Geloof en het Gebed dat de zieken geneest. Men moet geloven en bidden; zonder dat zal het water zijn werk niet doen. “

Bernadette heeft nooit beweerd dat het Maria was, en gebruikte consequent het woord

” Aquero”

Bernadette vertelde dat de in het wit geklede dame haar vroeg om:

bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden, waarbij men de rozenkrans moest bidden.

Pas toen de verschijning zich had voorgesteld als  

” De Onbevlekte Ontvangenis “

nam de pastoor Bernadette serieus en toen de eerste wonderen gebeurden stelde de bisschop een onderzoek in. Na vier jaar, in 1862, concludeerde hij dat de verschijningen een bovennatuurlijk karakter hadden. Vanaf dat moment werd Lourdes een officiële bedevaartplaats met geneeskrachtige bronnen. 

Er kwamen zoveel pelgrims dat de pastoor Bernadette in het hospitaal van Lourdes plaatste. Daar groeide haar kloosterroeping en op 22-jarige leeftijd vertrok ze naar Nevers en trad ze als zuster in bij de Sœurs de la Charité in een klooster in Nevers onder de naam Marie-Bernard. Zij werd daar bewonderd om haar bescheidenheid en toewijding.

In het klooster leidde ze een stil leven en bad ze veel. Binnen de kloostermuren mocht zij echter met geen woord spreken over hetgeen in Lourdes was gebeurd. Hier had zij vrede mee, want ze was wars van alle publiciteit en trok zich graag terug. Ze werkte als  ziekenverzorgster, tot ze te ziek werd. Ze stierf amper 35 jaar oud en zou op haar sterfbed nog eenmaal een visioen hebben gehad.

Ondanks alle sceptische ondervragingen die door functionarissen van zowel de Katholieke Kerk als de Franse regering werden afgenomen, bleef ze tot aan het einde van haar leven consequent vasthouden aan haar verhaal.

Toen haar op een dag naar de verschijningen werd gevraagd antwoordde zij:

” De Maagd gebruikte mij als bezem om het stof te verwijderen. Als het werk klaar is, wordt de bezem weer achter de deur gezet.”

Bernadette Soubirous staat symbool voor bescheidenheid en eenvoud.

Ze behoort tot de derde, roze straal van onbaatzuchtige en Universele Liefde.

Het water uit de door haar ontdekte bron is tot op de dag van vandaag geneeskrachtig en Lourdes staat alom bekend als een heilige krachtplek, waar velen dagelijks naar toe trekken.

Bernadette Soubirous staat symbool voor eenvoud en dienstbaarheid en behoort tot de derde, roze straal van onbaatzuchtige en Universele Liefde.

Madonna, Loslaten

 

 

Helend stromend en louterend water uit moeder aarde.

Een prachtig klaterend geluid, dat wordt gevangen in helend Licht.

Oude lagen verdwijnen en laten zonder oordeel los.

Helend stromend en louterend water uit moeder aarde.

Zoals een roos gericht naar de zon, zo is mijn verbinding met het Licht

Sterk genoeg voor de wind met zijn vele verhalen en geheimen vanuit de eeuwenoude ether.

Een prachtig klaterend geluid, dat wordt gevangen in helend Licht.

Helend stromend en louterend water uit moeder aarde.

 

Aelis Ma Rei 

 

Mijn persoonlijke ervaring met Lourdes

“Tijdens het schilderen ontvang ik berichten vanuit de goddelijke wereld”

De inhoud hiervan wordt meestal pas na een langere periode onthuld ”.

Dit was mij al voorspeld toen ik jong was.

Mediamiek schilderij van moeder Maria

In 2016 voltooide ik mijn schilderij met de titel

” Madonna – Loslaten “

Gesymboliseerd door een kleine witte vlinder.

De betekenis van het

  “Loslaten”

werd geopenbaard tijdens mijn eerste verblijf in Lourdes in augustus 2017.

“De Goddelijke Bron zal je altijd liefdevol benaderen en tot je spreken in een taal die jij kan begrijpen.”

Eerste verblijf in Lourdes ~ augustus 2017

Terwijl ik me ’s avonds in processie op Moeder Maria concentreerde, kreeg ik plotseling het bericht dat mijn geliefde moeder aan haar grote transitie was begonnen. Ik ben hals over kop met het bronwater uit Lourdes vertrokken.

” Loslaten “

Synchroniciteit, omdat ik mij op dat moment met beide zo een voelde en een enorm diepe verbinding heb ervaren, is er voor mij geen twijfel dat er een prachtige en sterke begeleiding aanwezig was vanuit de Goddelijke Wereld.

De woorden van Bernadette:

‘Maria beloofde haar gelukkig te maken, niet in dit leven, maar in het volgende.’

heeft een hele bijzondere betekenis gekregen.

Moeder Maria, als Koningin van de Engelen, kwam op een symbolische en synchrone manier heel dichtbij tijdens een intens, intiem en heilig moment en een oneindige Liefde en diepe verbinding met het Goddelijke werd zo tastbaar.

Het is mijn persoonlijk “wonder” en “bewijs” vanuit een mystiek Lourdes.

Er is ook nu en er zal altijd een verbazingwekkende sterke leiding en transformerende liefdesenergie zijn, die vanuit de goddelijke wereld naar ons wordt gezonden. 

” EEN ONEINDIGE LIEFDE DIE RELIGIEUZE BEPERKINGEN OVERSTIJGT “

Tweede verblijf ~ Lourdes, 7-14 september 2019

Geleid door mijn innerlijke stem keerde ik 2 jaar later terug naar Lourdes en voelde ik dezelfde krachtige liefdesenergie. Deze energie verdiepte nog meer mijn verbinding met de Goddelijke Wereld van Universele Liefde. Deze werd geïnitieerd vanuit de Bron door mijn geliefde Bernadette. Het werd een levens veranderende transformatie en ik ben het met Bernadette eens, deze plek is een:

“Hemel op aarde”

Dankbaar voor het mogen ontvangen van deze bijzondere transformerende goddelijke liefdesenergie van Moeder Maria, die vanuit de Goddelijke Bron zoveel mensen verbindt in harmonie, hoop, acceptatie, genezing van lichaam en geest, gelijkheid, gebed, vertrouwen, stilte en troost. Barmhartigheid en zorg voor iedereen, ook degenen die buiten de boot dreigen te vallen, omdat ze anders zijn. Deze zuivere en liefdevolle energie zal ik voor altijd blijven koesteren en als een kostbaar geschenk in mijn hart blijven bewaren.

GEZIEN WORDEN DOOR DE GODDELIJKE WERELD

OPENBARING VAN HET GODDELIJKE ALS EEN HOGERE KRACHT IN JEZELF

VERTROUWEN

ZIJN WIE JE BENT

TOEWIJDING

BESCHEIDENHEID

TROOST

GELOOF

BIDDEN

UNIVERSELE ONVOORWAARDELIJKE GODDELIJKE LIEFDE EN COMPASSIE

Kaarsje branden

Boek: Franz Werfel: Das Lied von Bernadette

De joodse Franz Werfel en zijn vrouw Alma Mahler ontsnapten ternauwernood aan het nazi-regime en hebben vijf weken onderdak gevonden in het stadje Lourdes aan de voet van de Franse Pyreneeën. Een aantal families gaven hen om de beurt onderdak en vertelden hen het verhaal van Bernadette. Franz Werfel beloofde dat hij, als hij en zijn vrouw zouden ontsnappen, alle andere taken zou uitstellen om eerst het verhaal van Bernadette in romanvorm te gaan schrijven. Veilig in Amerika aangekomen, publiceerde hij Das Lied von Bernadette.

Brieven geschreven door Bernadette aan haar familie en aan geestelijken.

Patrick Chatelion Counet: Brieven van Bernadette, uit Lourdes en Nevers. Uitg. KBS, geïll. 198P – ISBN 9789061730279.

This page is also available in English.