Hypnotherapie-Behandeling

“Werken aan heling en spiritualiteit door de ziel tot rust te laten komen”

Hypnotherapie is een behandelmethode om lichamelijke en psychische veranderingen teweeg te helpen brengen. Het is bijzonder om te ervaren hoe wonderbaarlijk snel en effectief het zelfgenezend vermogen van de cliënt aan het werk gaat met hypnose. Zo kan er met regressiehypnose problemen uit het verleden worden opgelost.

Levensproblemen zoals stress gerelateerde problematiek, fobieën, angsten, rouwproces, faalangsten, jeugdtrauma’s zijn via deze weg goed te behandelen.

Tijdens de Hypnotherapie sessie wordt er gewerkt volgens natuurgerichte principes zoals Magnetisme, Hypnose en Hypnotherapie, Positieve herstructurering, Regressie, Reïncarnatie en Toegepaste Psychologie.

Het is heel goed mogelijk om na enkele sessies een goed resultaat te ervaren.

De Hypnotherapie sessie wordt gegeven volgens de methode Rob van der Wilk.

Rob van der Wilk (1946-2012) was master hypnotherapeut, paragnost, docent en producent. Hij was een bekende naam in spiritueel, paranormaal en therapeutisch Nederland. Hij was voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en wordt beschouwd als de beste hypnotherapeut van de 20e Eeuw.

Hij ontwikkelde als een van de eersten in Nederland een opleiding tot hypnotherapeut en had zijn eigen procedure hiervoor. Het Positief Her Structureren – Positieve affirmaties- speelt hierbij een belangrijke rol, zodat de natuurlijke levenskracht zich opnieuw kan programmeren en deze teruggebracht kan worden naar de natuurlijke oorspronkelijke gezondheid.

Boek – Rob van der Wilk: In Hypnotherapie, Handboek voor Psychotherapie

Meer informatie-Rob van der Wilk

Carl Gustav Jung  1875 – 1961

Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij baseerde zijn leringen op zowel ervaringen in zijn klinische praktijk, als op de mythologie, de godsdienstpsychologie en zijn kennis van het vergelijkend symbolisme. Om inhouden van het collectief onbewuste op het spoor te komen, verdiepte hij zich onder andere jarenlang in de visionaire geschriften van de alchemisten, zoals Paracelsus. Zijn werk wordt, gekenmerkt door een groot aantal nieuwe concepten en principes, zoals het begrip synchroniciteit.

Franz Anton Mesmer 1734 – 1815

Franz Mesmer, was een Duits arts en astroloog. Hij schreef in 1766 een proefschrift over de invloed van de planeten op de gezondheid. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde een Brits arts James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842. Hij vond de term hypnose uit alsook de procedure om te hypnotiseren.

Hypnotherapie, magnestisme, fluïdum.


“Muziek komt recht uit het hart en spreekt uitsluitend tot het hart.”

Sergej Rachmaninov

gespeeld door Sergej Rachmaninov

 

Sergej Rachmaninov 1873-1943 en Hypnotherapie

Een mooi voorbeeld van een succesvolle hypnotherapie behandeling vanuit de muziek geschiedenis is de behandeling van de wereld beroemde componist, pianist, dirigent en muziekpedagoog Sergej Rachmaninov. Hij geldt als een van de belangrijkste pianisten van de 20e eeuw en was als componist voortzetter van de Russische romantiek. Tot zijn bekende werken behoren o.a. het tweede en het derde pianoconcert.

Hypnotherapeut Nicolas Dahl

Hij componeerde in 1893 als eerbetoon aan zijn mentor Tsjaikovski een in memoriam, zijn Tweede pianotrio. De première van Rachmaninovs Eerste symfonie in 1897 werd niet goed ontvangen door het publiek. Deze catastrofe werd gevolgd door een depressie en een writer’s block van drie jaar. Uiteindelijk zocht Rachmaninov hulp bij de neuroloog en hypnotherapeut Nicolas Dahl. Door zijn behandeling kon de componist zijn enorme zelfkritiek overwinnen. Als dank droeg Rachmaninov, die nu weer muziek kon schrijven, zijn beroemde Tweede pianoconcert aan de arts op. Deze keer was de reactie op zijn muziek enthousiast. Zo klom Rachmaninov uit zijn depressie en kreeg hij steeds meer succes als componist en pianist.


  • Gediplomeerd Hypnotherapeut, met als onderdelen:  Magnetisme, Hypnose en Hypnotherapie, Positieve Herstructurering, Regressie, Reïncarnatie en Toegepaste Psychologie.
  • De beroepsopleiding tot hypnotherapeut is gevolgd bij Stichting Paradidakt en staat geregistreerd bij het International Hypnotherapist Register (IHR), is getoetst door het KTNO en erkend door het BATC en het CAT. 
  • Een consult kost €40 per uur.

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.