Carl Gustav Jung

«If only I had time to paint, it soothes me like no other activity.»
Jung, quote from a personal letter

 

Carl Gustav Jung 1875 – 1961
Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij baseerde zijn leringen op zowel ervaringen in zijn klinische praktijk, als op de mythologie, de godsdienstpsychologie en zijn kennis van het vergelijkend symbolisme. Om inhouden van het collectief onbewuste op het spoor te komen, verdiepte hij zich onder andere jarenlang in de visionaire geschriften van de alchemisten, zoals Paracelsus. Zijn werk wordt, gekenmerkt door een groot aantal nieuwe concepten en principes, zoals het begrip synchroniciteit.

 

“My speech is imperfect. Not because I want to shine with words, but out of the impossibility of finding those words, I speak in images.

With nothing else can I express the words from the depths”

Carl Jung: The Red Book

 

Introduction to Carl Gustav Jung: The Psyche, Archetypes and the Collective Unconscious Part1

Carl Gustav Jung: In His Own Words Documentary 1990

Carl Gustav Jung: What are the Archetypes?

Carl Gustav Jung: The Power of Imagination

Carl Gustav Jung:  Imagination and Spiritual Sight

Carl Gustav Jung: The Shadow and the Dangers of Psychological Projection

Carl Gustav Jung on Accepting the Darkness of Self and Others 

TIP

A Journey to the Land of Carl Gustav Jung

The C.G.Junghaus 

This page is also available in English.