De 7 gekleurde stralen van de 7 Aartsengelen

Werken met en openstaan voor de 7 gekleurde stralen.

Aartsengelen

Aartsengelen zijn goddelijke boodschappers en lichtwezens die vooral via het hartchakra werken. Zij overbruggen het goddelijke en het aards materiële en maken net als een brug een verbinding in twee richtingen.  

Zij helpen met genezen, beschermen vele scheppingsniveaus, verspreiden overal hun goddelijk Licht en brengen hogere inzichten. Vaak worden zij geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen, waarin ieder van hen zijn eigen specifieke taak en frequentie heeft. Je kunt op een mooie manier ingang bij hen vinden via de bijbehorende kleurenstralen en hun namen.

Zij dienen niet alleen de mens, maar de hele schepping met:

  • Het transformeren van goddelijke impulsen.
  • Het ervaren van het goddelijke mogelijk maken.
  • Het begeleiden van mensen op hun weg naar eenheid.

Deze vorm van healing kan worden ingezet om je de mogelijkheid te geven je te begeleiden op de weg naar harmonie en eenheid. Het is mogelijk om een daarbij behorende inwijding te ontvangen.

Zie de 14e Nieuwsbrief 30 december 2017

1.AARTSENGEL MICHAËL

is de eerste Aartsengel en dient de Blauwe straal.

Dit is de straal van Bescherming, Moed en Wils-Kracht.

Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde, onbevreesdheid, vanuit een hoger standpunt en dieper inzicht naar vraagstellingen kijken om beslissingen te kunnen nemen.

Hij beschermt met zijn krachtige energie onze wereld en is er ook om over jou en jouw dierbaren te waken.

Aartsengel Michael leidt je door middel van inspiratie en een duidelijke visie met het versterken van moed, doorzettingsvermogen, kracht, bescherming en zelfvertrouwen. Je kunt al je gevoelens van kwetsbaarheid, zoals zorgen en angsten hierin meenemen om samen een weg te vinden. Hij zal je persoonlijke kracht geven om stappen te zetten met het vinden van je zielendoel.
Door vervolgens het zelf regelmatig blijven vragen om de leiding van Aartsengel Michael ontstaan er positieve veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. Hiermee creëer je evenwicht en een betere toekomst, waarmee je niet alleen jezelf maar ook anderen dient.

Zie 6e Nieuwsbrief 21 september 2015

2.AARTSENGEL JOPHIËL

is de tweede Aartsengel en dient de Gele en Gouden straal.

Dit is de straal van Verlichting, Wijsheid, Liefde en Creativiteit.

Kracht, geduld en uithoudingsvermogen, waarachtigheid, trouw, intuïtie.

Aartsengel Jophiël stuurt via het hartchakra met een roze energie het licht van goddelijke liefde naar de zoekende, om deze met het hoogste  bewustzijn te verbinden voor het bereiken van innerlijke wijsheid en verlichting.

Aartsengel Jophiël kan worden aangeroepen om negatieve gedachten in positieve om te zetten. Wanneer je privé of in je werk in een moeilijke situatie zit, zal hij je liefdevol helderheid schenken bij het vinden van goede oplossingen om blokkades in je eigen denken op te ruimen. Wanneer je niet meer weet wat te doen, komt er door het verruimen van het bewustzijn de mogelijkheid om je weer te kunnen ontspannen, te genieten van het leven en stabiliteit te ervaren. Aartsengel Jophiël zal je om meer compleet te worden, spiritueel verder ontwikkelen en verrijken met innerlijke wijsheid, geduld en vrede. Vanuit de vernieuwde inzichten kunnen er nieuwe keuzes worden gemaakt, om in overeenstemming met de goddelijke dimensie te leven.

Aartsengel Jophiël is behulpzaam bij wetenschap, onderzoek, het integreren van talenten, het contact maken met de intuïtie en bij visioenen. Hij wordt gezien als de beschermer van kunstenaars en zal deze ondersteunen bij creativiteit. Wanneer je jezelf beschikbaar stelt als een helder en open kanaal, kunnen creatieve ideeën en zielebeelden worden ontvangen, vertaald en in een uiteindelijke vorm worden weergegeven. Creatieve gaven staan zo in dienst van de goddelijke dimensie en zullen zich manifesteren in het brengen van schoonheid naar onze aarde toe. Uitingen van creatieve gaven helpen mensen om zich boven het alledaagse bestaansniveau te verheffen. Ook bij de Feng Shui kan Aartsengel Jophiël worden aangeroepen bij het creëren van een aangename sfeer in huis of werkplek.

Aartsengel Jophiël is tevens de bewaker van de heilige levensboom en je kunt zijn hulp aanroepen om het milieubewustzijn te versterken.

Zie 12e Nieuwsbrief: 24 mei 2017

3.AARTSENGEL CHAMUËL

is de derde Aartsengel en dient de Roze straal.

Dit is de straal van Onvoorwaardelijke Liefde.

Meer begrip, oprechte bedoelingen, heldere geest, concentratievermogen voor filosofische studies, geduld, voorzichtigheid, geen neiging om anderen te bezeren.

Aartsengel Chamuël dient de derde straal, de roze straal van liefde. Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie. Wat wil je verbeteren om tot je eigen ziele plan te komen? Als beschermer en manifestatie van Gods Hogere wil zal hij je de kracht geven om je leven te veranderen en te verbeteren. Roep aartsengel Chamuël als eerste aan om je te helpen je hart te genezen, je te ondersteunen om van jezelf te houden en je geest en je ziel met liefde te vullen. Wanneer innerlijke vrede wordt gevonden, sta je in je eigen kracht. Hij staat je bij op gebied van eigenliefde en de liefde naar andere mensen toe door het verhogen van de trillingsfrequentie, zodat deze liefde op een hoger plan wordt gebracht. Je kunt Aartsengel Chamuël als eerste aanroepen om je te helpen bij het ondersteunen om van jezelf te houden, wanneer je naar liefde en geborgenheid verlangt, je afgezonderd van de ‘rest van de wereld’ leeft en wanneer je je in de steek gelaten voelt.

Inzet: Je kunt hem altijd tijdens alle stresssituaties om hulp vragen, bv. wanneer de taken van het dagelijkse leven te zwaar op je drukken en er geen ruimte meer wordt ervaren voor vrolijkheid. Hij helpt als er problemen of depressieve gevoelens worden vastgehouden en helpt bij het oplossen van relatieproblemen. Chamuël kan je ook bijstaan bij het voorbereiden van een (ophelderend) gesprek, om spanningen met je medemensen op te lossen. Daarnaast helpt hij ook bij alles wat de creativiteit en inspiratie bevordert.

Voel hoe de liefde door je lichaam stroomt en ervaar dat als jij je goed voelt met deze liefde, je dit projecteert op de mensen die dicht bij je zijn. Wanneer dit gebeurt, trek je meer liefdevolle en zachtmoedige mensen in je leven aan. Chamuël geneest en stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’ naar onze harten.

Chamuël geneest en stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’ naar onze harten. Wanneer dit gebeurt, trek je meer liefdevolle en zachtmoedige ontmoetingen in je leven aan. Je kan je verleden loslaten. Hij helpt met het vinden van een nieuwe opening om opnieuw te kiezen voor jouw zielendoel. Wanneer er zo innerlijke vrede wordt gevonden, sta je in je eigen kracht.

Zie 9e Nieuwsbrief 4 september 2016

4.AARTSENGEL GABRIËL

is de vierde Aartsengel en dient de Witte straal.

Dit is de straal van Harmonie en Reinheid.

Vrijgevigheid, harmonie, toewijding, snel van begrip en waarneming.

Aartsengel Gabriël dient de vierde straal, de witte straal van harmonie en reinheid. Hij vult de ziel met gouden vibraties laat ons innerlijk licht branden en geeft hoop, blijheid, verlichting en brengt vermeerdering. Hij is een overgangsengel en helpt bij thema’s als: creativiteit, inspiratie, Boodschappen, verwachtingen, kinderwensen, Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met boven wil herstellen of intensiveren, veranderingen, vrijheid, (levens) vreugde, hoop, geboorte – leven – dood. Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met het goddelijke te herstellen of te intensiveren. Hij is de Aartsengel van de verkondiging en kondigt aan dat iets nieuws en iets beters begint. Zijn boodschappen kunnen ons op allerlei verschillende manieren bereiken. Hij helpt in het bijzonder voor de verbetering van je communicatiebekwaamheid. Inzet: genezing van het innerlijke kind, herkennen en het neerzetten van je levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt bij innerlijke beelden, dromen en visioenen te begrijpen en geeft troost in moeilijke tijden. Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie.

Zie 10e Nieuwsbrief  26 oktober 2016

5.AARTSENGEL RAPHAËL

is de vijfde Aartsengel en dient de Groene straal.

Dit is de straal van Genezing en Waarheid.

Doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, scherp verstand.

Zijn energie is zacht, omhullend, genezend, ophelderend, reinigend, teer en tegelijk krachtvol. Zijn naam betekend “God geneest”. Hij is bevoegd voor iedere genezing en vernieuwing op aarde en in de kosmos. Zijn hoofdtaak is de mens. Hij geneest op alle gebieden van ons zijn: lichamelijk, gevoelens, gedachten, situaties en onze relatie tot het goddelijke, het Licht. Hij bevordert ook creatieve talenten. Raphaël is de patroon van artsen en genezers. Als je een goede genezer wilt zijn, kan je hem hierbij om hulp vragen.

Raphaël helpt bij verlorenheid en verlatenheid, als wij niet tevreden zijn met onszelf, bij krachteloosheid en uitputting. Hij helpt genezers en artsen bij stervensbegeleiding. Genezing, Heel- en volledig worden op alle niveaus, Versterking, Vernieuwing, Transformatie van het verleden.

Zie 8e Nieuwsbrief: mei 2016 

6.AARTSENGEL URIËL

is de zesde Aartsengel en dient de Gouden straal.

Dit is de straal van Vrede, Toewijding, Profetie en Openbaring.

Toewijding, Liefde, tederheid, intuïtie, gehechtheid,
respect.

Hij kent de geheimen van de toekomst en geeft hulp en begeleiding bij het intensiveren van je intuïtieve en paranormale vermogens. Hij is het meest verbonden met de aarde en helpt ons zijn lichtkrachten van het bewustzijn te verankeren in de materiële wereld. Met Aartsengel Uriël kan je samenwerken aan jouw ziele plan door transformatie en manifestatie van jouw wensen. Waar sta je nu en waar wil je nog naar toe op spiritueel gebied? Zijn engelenenergie is opruimend, geeft kracht en zelfvertrouwen en helpt bij het vertrouwen op het goddelijk plan. Hij versterkt het talent, om naar de wijsheid van je lichaam te luisteren. Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne – en grofstoffelijke lichaam versterkt, om zodoende de spiritualiteit in het dagelijks leven te leven. Onder zijn leiding kunnen we op ons doel blijven richten om dit te bereiken en onze mogelijkheden volop gaan en blijven ontwikkelen.

Thema: Schepper-, beslissing-, daadkracht, vrede, harmonie, structuur, evenwicht tussen het goddelijke plan en de materiële structuur, manifestatie, omzetten, goddelijke trilling in de materie te brengen.

Inzet: Uriël helpt bij lethargie en krachteloosheid, bij gebrek aan moed voor de eigen visioenen; hij versterkt het zelfvertrouwen, de levensvreugde en de vrolijkheid; zijn energie helpt bij zakelijk succes, in stresssituaties en bij manifestaties, het creëren en voor de materialisatie van wensen.

Zie 11e Nieuwsbrief: 1 januari 2017

7.AARTSENGEL ZADKIËL

is de zevende Aartsengel en dient de Violette straal.

Dit is de straal van Vrijheid, Loslaten en Transformatie.

Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, uiterste zorg voor
details, zelfvertrouwen.

Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie. Als drager van de violette vlam brengt hij ons verder in ons transformatie proces om op een hoger plan te komen door ons te bevrijden van oude beperkende ideeën die je eerder voor waar hebt gehouden en je niet langer vooruithelpen. Onze horizon kan via zijn energie op verschillende manieren worden verruimd. Aartsengel Zadkiël helpt bij het verkrijgen van meer zelfbewustzijn en duidelijkheid door inzicht, groei en los laten. Wat wil je verbeteren om tot je eigen zieleplan te komen?

Aartsengel Zadkiël is ook de brenger van vreugdevolle overvloed. Je kunt hem aanroepen voor hulp om trouw te blijven bij het verwezenlijken van de door jouw gestelde idealen en om deze op een verantwoorde en een integere wijze te laten manifesteren. Het is dus belangrijk om goed te blijven kijken naar wat voor een overvloed je wenst, zoals bv succesvol zijn. Wanneer je overvloed ontvangt, is het belangrijk om deze vanuit wijsheid en respect te gebruiken om zo ook anderen hiermee verder te kunnen helpen.

Zie 13e Nieuwsbrief: 11 oktober 2017  

  • Master in Engelen/Aartsengelen Healing en Engelen Medium.

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.