De 7 gekleurde stralen van de 7 Aartsengelen

 

HET GROTE MYSTERIE
”Een oneindige Liefde die religieuze beperkingen overstijgt”

Werken met en openstaan voor de 7 gekleurde stralen.

 

Aartsengelen

Aartsengelen zijn goddelijke boodschappers en lichtwezens die vooral via het hartchakra werken. Zij overbruggen het goddelijke en het aards materiële en maken net als een brug een verbinding in twee richtingen.  

Zij helpen met genezen, beschermen vele scheppingsniveaus, verspreiden overal hun goddelijk Licht en brengen hogere inzichten. Vaak worden zij geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen, waarin ieder van hen zijn eigen specifieke taak en frequentie heeft. Je kunt op een mooie manier ingang bij hen vinden via de bijbehorende kleurenstralen en hun namen.

Zij dienen niet alleen de mens, maar de hele schepping met:

  • Het transformeren van goddelijke impulsen.
  • Het ervaren van het goddelijke mogelijk maken.
  • Het begeleiden van mensen op hun weg naar eenheid.

Deze vorm van healing kan worden ingezet om je de mogelijkheid te geven je te begeleiden op de weg naar harmonie en eenheid. Het is mogelijk om een daarbij behorende inwijding te ontvangen.

Zie: 14e Nieuwsbrief 30 december 2017


(Acryl op doek, 90/70 – 2016)
 
 
 
MOEDER MARIA
“De Koningin van de Engelen”
Mededogen en Compassie, Healing en Universele Liefde

 

Moeder Maria is de “De Koningin van de Engelen” en dient

de 3e Robijnrode, Roze Straal.

Dit is de straal van Mededogen en Compassie, Healing en Universele Liefde.

Het is de verbinding met het hogere hart, de vrouwelijke ziel.

Goddelijke Universele Liefde en Compassie zijn de hartslag van het leven.

 

Moeder Maria, Moeder Omega, Maria MagdalenaAartsengel ChamuëlLady Nada

 

 


“De Mystieke Roos
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Met haar intense geur 
Voedt zij met haar zuivere essentie mijn ziel.
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Betoverend in het Licht gevangen
Wordt zij verenigd met mijn diepste zijn.
Met haar intense geur
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.”
Aelis ma Rei (uit eigen werk)


Acryl op doek, 90/70 ~2021

1.AARTSENGEL MICHAËL

Goddelijke Kracht

is de eerste Aartsengel en dient

De Blauwe Straal.

Dit is de straal van Bescherming, Moed en Wilskracht.

Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde, onbevreesdheid, vanuit een hoger standpunt en dieper inzicht naar vraagstellingen kijken om beslissingen te kunnen nemen.

Hij beschermt met zijn krachtige energie onze wereld en is er ook om over jou en jouw dierbaren te waken.

Voorhoofd, Sacraal chakra, Indigo/Konings Blauw

Aartsengel Michael leidt je door middel van inspiratie en een duidelijke visie met het versterken van moed, doorzettingsvermogen, kracht, bescherming en zelfvertrouwen. Je kunt al je gevoelens van kwetsbaarheid, zoals zorgen en angsten hierin meenemen om samen een weg te vinden. Hij zal je persoonlijke kracht geven om stappen te zetten met het vinden van je zielendoel.
Door vervolgens het zelf regelmatig blijven vragen om de leiding van Aartsengel Michael ontstaan er positieve veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. Hiermee creëer je evenwicht en een betere toekomst, waarmee je niet alleen jezelf maar ook anderen dient.

Victorie

“Het is het zelf gerealiseerde bewustzijn door één te zijn met God in de eerste straal van Kracht.

“Victory in your heart, moving forward.

A field of Light to assist and to serve you.”

“The Golden flame of Victory expand

and is sealed now

by the Golden circle of Victory.”

 

Jeanne d’Arc, de Maagd van Orléans 1412 – 1431

France, Rouan, Normandïe

Jeanne d’Arc had een buitengewoon karakter met daarbij een opmerkelijk geloof. Vanaf haar 13e hoorde zij stemmen van heiligen en engelen. Ze volgde haar innerlijke stem en stond in contact met Aartsengel Michaël en vertegenwoordigde zijn kwaliteiten zoals moed, wil, kracht, bescherming en zelfvertrouwen. Zij hoorde stemmen en zag schitterend hemels licht en bleef deze stemmen tot aan het einde van haar leven volgen. 


“Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen,
terwijl het schild de gevleugelde fakkel reflecteert,
om het Zelf te bevrijden vanuit Goddelijk Licht.
Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen,
eigenzinnig staande in een harnas met geurende rozen, dat al voor de geboorte door Engelen is geweven,
terwijl het schild de gevleugelde fakkel reflecteert,
om het Zelf te bevrijden vanuit Goddelijk Licht.
Het wapperende vaandel van Licht wordt met moed, wilskracht en vol vertrouwen gedragen.”
 
Aelis Ma Rei (uit eigen werk)

 
 
Zie: 6e Nieuwsbrief 21 september 2015

 

Acryl op doek, 90/70 ~ juni – 2023

2.AARTSENGEL JOPHIËL

Goddelijke Schoonheid en Wijsheid

is de tweede Aartsengel en dient de

De Geel – Gouden Straal.

Dit is de straal van Wijsheid, Verlichting, Heilige Geest, Kosmisch Christus-bewustzijn, Liefde en Creativiteit.

Kracht, geduld, uithoudingsvermogen, waarachtigheid, trouw, intuïtie en overgave zijn hierbij belangrijk.

Kroon, voorhoofd chakra, Geel/Goud/Violet

“Geloof is de Liefde voor het onzichtbare, vertrouwen op het onmogelijke, onwaarschijnlijke.” Goethe

Aartsengel Jophiël stuurt via het hartchakra het licht van goddelijke liefde naar de zoekende, om deze met het hoogste  bewustzijn te verbinden voor het bereiken van innerlijke wijsheid en verlichting.

Aartsengel Jophiël kan worden aangeroepen om negatieve gedachten in positieve om te zetten. Wanneer je privé of in je werk in een moeilijke situatie zit, zal hij je liefdevol helderheid schenken bij het vinden van goede oplossingen om blokkades in je eigen denken op te ruimen. Wanneer je niet meer weet wat te doen, komt er door het verruimen van het bewustzijn de mogelijkheid om je weer te kunnen ontspannen, te genieten van het leven en stabiliteit te ervaren. Aartsengel Jophiël zal je om meer compleet te worden, spiritueel verder ontwikkelen en verrijken met innerlijke wijsheid, geduld en vrede. Vanuit de vernieuwde inzichten kunnen er nieuwe keuzes worden gemaakt, om in overeenstemming met de goddelijke dimensie te leven.

Aartsengel Jophiël is behulpzaam bij wetenschap, onderzoek, het integreren van talenten, het contact maken met de intuïtie en bij visioenen. Hij wordt gezien als de beschermer van kunstenaars en zal deze ondersteunen bij creativiteit. Wanneer je jezelf beschikbaar stelt als een helder en open kanaal, kunnen creatieve ideeën en zielebeelden worden ontvangen, vertaald en in een uiteindelijke vorm worden weergegeven. Creatieve gaven staan zo in dienst van de goddelijke dimensie en zullen zich manifesteren in het brengen van schoonheid naar onze aarde toe. Uitingen van creatieve gaven helpen mensen om zich boven het alledaagse bestaansniveau te verheffen. 

Aartsengel Jophiël is tevens de bewaker van de heilige levensboom. 


” Vanuit oneindig liefdevol Goddelijk Licht, voorbij vorm en kleur,

verschijnen stralende Engelen, omhuld door heilig goudgele vlammen,

om de kroon, als portaal van het Kosmisch-Christus-bewustzijn, te verlichten.

Vanuit oneindig liefdevol Goddelijk Licht, voorbij vorm en kleur

wordt de innerlijke vlam door Goddelijke inspiratie ontstoken,

om in vrijheid nieuwe inzichten vol expressie te ontvouwen.

Vanuit oneindig liefdevol Goddelijke Licht, voorbij vorm en kleur

verschijnen stralende Engelen, omhuld door heilig goudgele vlammen.”

Aelis Ma Rei (uit eigen werk)


Zie: 12e Nieuwsbrief 24 mei 2017 en 27e, 24 juli 2023

 


 

Acryl op doek, 90/70 ~2016

3.AARTSENGEL CHAMUËL

Goddelijke Liefde

is de derde Aartsengel en dient

De Robijnrode, Roze Straal.

Dit is de straal van Onvoorwaardelijke Liefde, Compassie, Liefdadigheid en Creativiteit.

Meer begrip, oprechte bedoelingen, heldere geest, concentratievermogen voor filosofische studies, geduld, voorzichtigheid, geen neiging om anderen te bezeren.

Hart chakra, Solarplexus, Roze/Oranje/Goud 

Aartsengel Chamuël dient de derde straal, de roze straal van liefde. Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie. Wat wil je verbeteren om tot je eigen ziele plan te komen? Als beschermer en manifestatie van Gods Hogere wil zal hij je de kracht geven om je leven te veranderen en te verbeteren. Roep aartsengel Chamuël als eerste aan om je te helpen je hart te genezen, je te ondersteunen om van jezelf te houden en je geest en je ziel met liefde te vullen. Wanneer innerlijke vrede wordt gevonden, sta je in je eigen kracht. Hij staat je bij op gebied van eigenliefde en de liefde naar andere mensen toe door het verhogen van de trillingsfrequentie, zodat deze liefde op een hoger plan wordt gebracht. Je kunt Aartsengel Chamuël als eerste aanroepen om je te helpen bij het ondersteunen om van jezelf te houden, wanneer je naar liefde en geborgenheid verlangt, je afgezonderd van de ‘rest van de wereld’ leeft en wanneer je je in de steek gelaten voelt.

Inzet: Je kunt hem altijd tijdens alle stresssituaties om hulp vragen, bv. wanneer de taken van het dagelijkse leven te zwaar op je drukken en er geen ruimte meer wordt ervaren voor vrolijkheid. Hij helpt als er problemen of depressieve gevoelens worden vastgehouden en helpt bij het oplossen van relatieproblemen. Chamuël kan je ook bijstaan bij het voorbereiden van een (ophelderend) gesprek, om spanningen met je medemensen op te lossen. Daarnaast helpt hij ook bij alles wat de creativiteit en inspiratie bevordert.

Voel hoe de liefde door je lichaam stroomt en ervaar dat als jij je goed voelt met deze liefde, je dit projecteert op de mensen die dicht bij je zijn. Wanneer dit gebeurt, trek je meer liefdevolle en zachtmoedige mensen in je leven aan. Chamuël geneest en stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’ naar onze harten.

Chamuël geneest en stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’ naar onze harten. Wanneer dit gebeurt, trek je meer liefdevolle en zachtmoedige ontmoetingen in je leven aan. Je kan je verleden loslaten. Hij helpt met het vinden van een nieuwe opening om opnieuw te kiezen voor jouw zielendoel. Wanneer er zo innerlijke vrede wordt gevonden, sta je in je eigen kracht.


“De Mystieke Roos
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Met haar intense geur 
Voedt zij met haar zuivere essentie mijn ziel.
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Betoverend in het Licht gevangen
Wordt zij verenigd met mijn diepste zijn.
Met haar intense geur
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.”
Aelis ma Rei (uit eigen werk)


Zie: 9e Nieuwsbrief 4 september 2016


Acryl op doek, 90/70 ~2021

4.AARTSENGEL GABRIËL

Goddelijke Zuiverheid

is de vierde Aartsengel en dient

De Witte Straal.

Dit is de straal van Harmonie en Reinheid.

Vrijgevigheid, harmonie, toewijding, snel van begrip en waarneming.

Keel chakra, Blauw

Aartsengel Gabriël dient de vierde straal, de witte straal van harmonie en reinheid. Hij vult de ziel met gouden vibraties laat ons innerlijk licht branden en geeft hoop, blijheid, verlichting en brengt vermeerdering. Hij is een overgangsengel en helpt bij thema’s als: creativiteit, inspiratie, Boodschappen, verwachtingen, kinderwensen, Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met boven wil herstellen of intensiveren, veranderingen, vrijheid, (levens) vreugde, hoop, geboorte – leven – dood. Hij is de Aartsengel van de verkondiging en kondigt aan dat iets nieuws en iets beters begint. Zijn boodschappen kunnen ons op allerlei verschillende manieren bereiken. Hij helpt in het bijzonder voor de verbetering van je communicatiebekwaamheid. Inzet: genezing van het innerlijke kind, herkennen en het neerzetten van je levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt bij innerlijke beelden, dromen en visioenen te begrijpen en geeft troost in moeilijke tijden. Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie.


” Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert,

om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren,

terwijl het penseel zich vanuit stilte over het doek beweegt.

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert

om het hemels blauw in velerlei schakeringen aan het witte linnen toe te vertrouwen. 

 Vrede en puurheid worden vanuit de ether als diffuse vormen intens verlicht,

om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren.

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert.”

Aelis Ma Rei (uit eigen werk)


Zie: 10e Nieuwsbrief  26 oktober 2016


Acryl op doek, 90/70 ~ 2018

5.AARTSENGEL RAPHAËL

Goddelijke Waarheid

is de vijfde Aartsengel en dient

De Groene Straal.

Dit is de straal van Genezing en Waarheid.

Doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, scherp verstand.

Hart chakra,Groen/Turkoois

Zijn energie is zacht, omhullend, genezend, ophelderend, reinigend, teer en tegelijk krachtvol. Zijn naam betekend “God geneest”. Hij is bevoegd voor iedere genezing en vernieuwing op aarde en in de kosmos. Zijn hoofdtaak is de mens. Hij geneest op alle gebieden van ons zijn: lichamelijk, gevoelens, gedachten, situaties en onze relatie tot het goddelijke, het Licht. Hij bevordert ook creatieve talenten. Raphaël is de patroon van artsen en genezers. Als je een goede genezer wilt zijn, kan je hem hierbij om hulp vragen.

Raphaël helpt bij verlorenheid en verlatenheid, als wij niet tevreden zijn met onszelf, bij krachteloosheid en uitputting. Hij helpt genezers en artsen bij stervensbegeleiding. Genezing, Heel- en volledig worden op alle niveaus, Versterking, Vernieuwing, Transformatie van het verleden.

This is the Ray of Healing and Truth.


 

“Zachtgroen helend licht wordt door Engelenvleugels meegenomen om de weg naar het hart vrij te maken voor een natuurlijk evenwicht van innerlijke vrede en harmonie,
waarin Goddelijke Genezing zich als lentegroen manifesteert in nieuwe levensenergie,
om wonden uit het verleden en heden vanuit respect liefdevol te helen.
Zachtgroen helend licht wordt door Engelenvleugels meegenomen om de weg naar het hart vrij te maken voor een natuurlijk evenwicht van innerlijke vrede en harmonie.
Aangestuurd door het Hoger Zelf worden door een opmerkzaam en liefdevol hart diepe spirituele inzichten geopenbaard,
om vanuit stilte deze zachtgroene omarming vol zegeningen te kunnen ontvangen,
waarin Goddelijke Genezing zich als lentegroen manifesteert in nieuwe levensenergie.
Zachtgroen helend licht wordt door Engelenvleugels meegenomen om de weg naar het hart vrij te maken voor natuurlijk evenwicht van innerlijke vrede en harmonie.”
 
Aelis Ma Rei (uit eigen werk)
 

Zie: 8e Nieuwsbrief: mei 2016 


Acryl op doek, 90/70 ~ 11-11-2022

 

6.AARTSENGEL URIËL

Goddelijke “Innerlijke” Vrede

is de zesde Aartsengel en dient

De Paars- Gouden Straal.

 
De moedervlam in het hart, vlam van Vrede voor de mensheid.
 
Dit is de straal van Liefde, Manifesteren, Transformeren, Kracht, Profetie en Openbaring.
 
Solarplexus en Wortel chakra, Paars/Goud/Oranje
 

Aartsengel Uriël kent de geheimen van de toekomst en geeft hulp en begeleiding bij het intensiveren van je intuïtieve en paranormale vermogens. Hij is het meest verbonden met de aarde en helpt ons zijn lichtkrachten van het bewustzijn te verankeren in de materiële wereld. Met Aartsengel Uriël kan je samenwerken aan jouw ziele plan door transformatie en manifestatie van jouw wensen. Waar sta je nu en waar wil je nog naar toe op spiritueel gebied? Zijn engelenenergie is opruimend, geeft kracht en zelfvertrouwen en helpt bij het vertrouwen op het goddelijk plan. Hij versterkt het talent, om naar de wijsheid van je lichaam te luisteren. Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne – en grofstoffelijke lichaam versterkt, om zodoende de spiritualiteit in het dagelijks leven te leven. Onder zijn leiding kunnen we op ons doel blijven richten om dit te bereiken en onze mogelijkheden volop gaan en blijven ontwikkelen. Aartsengel Uriël is behulpzaam bij moederliefde en zorgzaamheid.

Thema: Schepper-, beslissing-, daadkracht (solar plexus), vrede, harmonie, structuur, evenwicht tussen het goddelijke plan en de materiële structuur, manifestatie, omzetten, goddelijke trilling in de materie te brengen.

Inzet: Uriël helpt bij lethargie en krachteloosheid, bij gebrek aan moed voor de eigen visioenen; hij versterkt het zelfvertrouwen, de levensvreugde en de vrolijkheid; zijn energie helpt bij zakelijk succes, in stresssituaties en bij manifestaties, het creëren en voor de materialisatie van wensen. Vanuit het Christusbewustzijn zelfmeesterschap bereiken en het hiermee dienstbaar zijn aan God en de mens.


“Stralende Gouden Vlammen
Brandend als een heilig vuur
Zuiveren de ziel tot Goddelijke Eenheid
Stralende Gouden Vlammen
Aanroepen van het Kosmisch-Christusbewustzijn,
gedragen door dieppaarse stralen,
om Liefde, Licht, Vrijheid en Vrede te manifesteren.
Brandend als een heilig vuur
Stralende Gouden Vlammen”
 
Aelis Ma Rei (uit eigen werk)

Zie:11e Nieuwsbrief:  1 January 2017 en 26e, 10 december 2022


Acryl op doek, 90/70 ~2020

7.AARTSENGEL ZADKIËL

Goddelijke Vrijheid

is de zevende Aartsengel en dient

De Violette Straal.

Dit is de straal van Vrijheid, Loslaten en Transformatie.

Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, uiterste zorg voor
details, zelfvertrouwen.

Kroon chakra, Hart chakra- Violet/Magenta

Tijdens de workshop zal er samengewerkt worden met zijn transformerende energie. Als drager van de violette vlam brengt hij ons verder in ons transformatie proces om op een hoger plan te komen door ons te bevrijden van oude beperkende ideeën die je eerder voor waar hebt gehouden en je niet langer vooruithelpen. Onze horizon kan via zijn energie op verschillende manieren worden verruimd. Aartsengel Zadkiël helpt bij het verkrijgen van meer zelfbewustzijn en duidelijkheid door inzicht, groei en los laten. Wat wil je verbeteren om tot je eigen ziel plan te komen?

Aartsengel Zadkiël is ook de brenger van vreugdevolle overvloed. Je kunt hem aanroepen voor hulp om trouw te blijven bij het verwezenlijken van de door jouw gestelde idealen en om deze op een verantwoorde en een integere wijze te laten manifesteren. Het is dus belangrijk om goed te blijven kijken naar wat voor een overvloed je wenst, zoals bv succesvol zijn. Wanneer je overvloed ontvangt, is het belangrijk om deze vanuit wijsheid en respect te gebruiken om zo ook anderen hiermee verder te kunnen helpen.


“Diep van binnen voelbaar als een herinnering, maar altijd aanwezig geweest

Wordt het hart door violette Engelenvleugels meegenomen

Om de gouden vlam van onvoorwaardelijke Liefde en Victorie aan te reiken als een kostbaar geschenk.
Diep van binnen voelbaar als een herinnering, maar altijd aanwezig geweest
Getransformeerd vol passie met de Goddelijke kracht van oneindig Licht, Liefde en Harmonie
Wordt het hart meegenomen door violette Engelenvleugels
Diep van binnen voelbaar, als een herinnering, maar altijd aanwezig geweest.”
 
Aelis Ma Rei (uit eigen werk)
 

Zie: 13e Nieuwsbrief 11 oktober 2017  


  • Master in Engelen/Aartsengelen Healing en Engelen Medium.

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.