William Blake

“The man who never in his mind and thoughts travel’d to heaven is no artist.” William Blake

William Blake 1757 – 1827

Engels visionair, schilder, tekenaar, schrijver, dichter en graveur, helderziende en mysticus.

William Blake is bekend als schrijver en kunstenaar. Hij begon op jonge leeftijd met schrijven en kreeg zijn eerste visioen van een boom vol met engelen op 10 jarige leeftijd. Blake ’s visioenen hadden een blijvend effect op de kunst en geschriften die hij produceerde. Hij was voor het grootste deel van zijn leven een onbegrepen dichter, kunstenaar en visionair. Blake kreeg later in zijn leven bewonderaars en is enorm invloedrijk vanaf zijn dood in 1827. Bekende boeken van hem zijn Songs of Innocense, Songs of Experience, Milton en Jerusalem.

“Sta op, jonge mensen van de Nieuwe Tijd.”

Hij wordt ook wel de profeet van de nieuwe tijd genoemd. De Nieuwe tijd en het ervaren van Eenheid.

“Word wakker, word wakker,

O slaper in het land der

Schaduwen ontwaakt!

Slaat Uw vleugels uit!”

Blake trouwde met Catherine Sophia Boucher, die analfabeet was. Blake leerde haar lezen, schrijven, tekenen en kleuren (zijn ontwerpen en afdrukken). Catherine geloofde in de visioenen van haar man en in zijn genialiteit en steunde hem in alles wat hij deed.. Een van de meest traumatische gebeurtenissen in het leven van William Blake’s was toen zijn geliefde broer, Robert stierf op 24 jarige leeftijd. Op het moment van zijn dood, zag Blake zijn geest opstijgen door het plafond. Dit moment heeft zijn latere poëzie sterk beïnvloed. Blake schilderde scènes uit de werken van Milton, Dante, Shakespeare en de Bijbel. Hij verzette zich tegen heersende waarden in de kunst, religie (is niet tegen religie) en verzette zich tegen slavernij en het klassensysteem. Hij ontwikkelde een eigen mythologie was een onafhankelijk visionair, die in geen enkel hokje past. Hij is een onafhankelijke visionaire geest, evenals Paracelsus en Jakob Böhme. Voor Blake was de verbeeldingskracht een van de belangrijkste eigenschappen van de mens en staat boven de rede, omdat het de mens de kans geeft het Goddelijke waar te nemen. 

Dit schilderij van William Blake verscheen mij ooit in een heel helder visioen als een bewegend beeld en bleek een heel belangrijke boodschap voor het leven te bevatten.

~

“To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.”

William Blake

~

“Wanneer de vensters van onze waarneming zouden worden schoongemaakt, dan zou ieder ding voor de mens weer verschijnen zoals het werkelijk is ‘namelijk oneindig’.”

William Blake

~

“In the Universe, there are things that are known,

and things that are unknown,

and in between, there are doors”

William Blake

 ~

“Creation is the only outcome of conflict that can truly satisfy the soul.”

William Blake

~

William Blake