Kleurentherapie

“Slechts aan hen die de kleur liefheeft openbaart zich zijn schoonheid en innerlijk wezen.” 

William Blake 

GESCHIEDENIS

Van kleur is bekend dat ze een zekere trilling hebben. Deze trillingen beïnvloeden hoe subtiel ook, ons menselijk lichaam en onze emoties.

Het belang van kleuren werd in veel oude culturen zoals oa. bij de Maori’s, Maya’s en noord Amerikaanse Indianen ingezien. In India, China en Egypte kunnen we in manuscripten terugvinden dat de priesters die zich met geneeskunde bezighielden, een compleet systeem van kleurenwetenschap bezaten. In Karnak en Thebe waren speciale kleurzalen ter genezing. In Boeddhistische tradities worden in mandala’s en in de meditatie kleuren gebruikt.

De ontwikkeling van de kleurentherapie zoals wij kennen, vindt zijn oorsprong bij de Nieuwzeelandse arts dr.Liley. Begin vorige eeuw kwam hij in contact met de Maori’s en bestudeerde hun toepassing van kleuren. In de kleurentheorie van de Maori’s wordt er van elektromagnetisch straling uitgegaan. Deze theorie werd later door dhr. Brooker verder uitgewerkt en zo voor het westen toepasbaar gemaakt.

“De ervaring leert dat de afzonderlijke kleuren bijzondere gemoedstoestanden oproepen.”

Johan Wolfgang von Goethe (1749- 1832) Duits schrijver en kleurenonderzoeker.

Hier in het westen zijn Rudolf Steiner en Goethe op hun eigen manier grote onderzoekers geweest op het gebied van de werking van kleur. In het begin van de 19e Eeuw schreef Johann Wolfgang von Goethe zijn omvangrijk werk over de theorie van kleuren, dat de weg baande voor het werk van veel moderne esoterische leraren en filosofen die in kleur geïnteresseerd zijn.

“Je bent de kleur die je kiest en deze weerspiegelt jouw diepste behoefte”  Vicky Wall.

Vicky Wall (1918 – 1991) heeft als grondlegster van de Aura Soma Therapie veel betekent voor de hedendaagse Kleurentherapie.

Zij was het zevende kind van een zevende kind uit een joodse familie. Ze groeide op in de kabbalistische traditie en was al vanaf haar jeugd helderziend. Ze ontdekte de helende werking van kleurencombinaties op lichaam, geest en ziel. Zij nam in de aura’s waar dat de verschillende kleuren therapeutische effecten hadden. Zo ontsond de Aura Soma therapie waarbij de clïent zelf kiest welke kleuren hij of zij het meest nodig heeft op dat moment. Er wordt via deze weg aan heling gewerkt.

“Kleuren  liefhebben in al zijn gradaties, is een sublieme weg om mensen leren lief te hebben.

“De sluier optillen naar veel meer kleur in een andere wereld.”

KLEURENTHERAPIE

Kleurentherapie brengt lichaam, ziel en geest in balans. De basis hiervan is het energiesysteem van het lichaam. Tijdens een kleuren therapeutische healing wordt er doormiddel van visualisatie de ingegeven kleur gestuurd naar het energetisch en fysiek lichaam om deze positief te beïnvloeden. Deze therapie kan bij zowel bij lichamelijke als geestelijke klachten worden toegepast en kan bv emotionele spanning laten verdwijnen.

Kleurentherapie is een complementaire therapie en kan heel goed met andere therapievormen worden gecombineerd. Kleurentherapie helpt beseffen dat er be- of onbewust een behoefte is aan bepaalde kleuren en laat ervaren dat deze kleuren voor genezing, gezondheid, ontspanning, inspiratie en bescherming zijn te gebruiken. Kleurentherapie gaat op zoek naar de diepere oorzaak en onderzoekt de emotionele en geestelijke gesteldheid. Het is evenals de Bach therapie een complementaire therapie.

“Leonardo da Vinci, de beroemde schilder, beeldhouwer, ingenieur, geneesheer, anatoom en uitvinder, een van de grootste onderzoekers van de kleurenwetenschap, verzekerde dat ons vermogen tot mediteren tot het tienvoudige kan worden vergroot door te mediteren onder het schijnsel van violet licht, dat ons via het gebrandschilderde glas van een stille kerk bestraalt.”

Kleurentherapie helpt mensen beseffen, dat zij behoefte aan en bepaalde kleur hebben en leert hen, deze kleuren voor genezing, gezondheid, ontspanning, inspiratie en bescherming te gebruiken. Technieken als meditatie en visualisatie zijn nauw verbonden met kleurentherapie en kunnen hierbij worden ingezet.

Kleurentherapie is een verfijnde, uitwendige therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de helende energie, die in de zichtbare, gekleurde lichtstralen opgesloten zit. Via de kleurentherapie wordt er een uitgebalanceerde hoeveelheid kleurenenergie gebracht om harmonie en evenwicht tussen lichaam, geest en ziel te herstellen. Alleen wanneer dit evenwicht aanwezig is, kan naar een goede gezondheid worden toegewerkt. Kleurentherapie is een complementaire therapie die goed met anderen vormen van therapie kan worden gecombineerd. Kleurentherapie spoort aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en de helende kracht in jezelf te gebruiken.

Daarnaast geef ik als kleurentherapeut informatie over welke kleuren een positieve invloed hebben op de algehele gezondheid en het in harmonie brengen van de chakra’s d.m.v.:

  • Het gebruik maken van kleurmeditaties en – affirmaties.
  • Het sturen van helend energie via de

7 Colours of Angels & Lady Nada’s Roses Healing Energie

  • Docente beeldende vorming.
  • Gediplomeerd Kleurentherapeute.
  • Master in 7 Colours of Angels en Lady Nada’s Roses Healing Energie
  • Vanuit de antroposofie het Atelier voor Kunstzinnige therapie en vorming gevolgd.
  • Aan het Arthur Findlay College in Stansted een specialisatie training Mediumschap en Kleur, Thelma Francis (medium and CSNU Tutor).

Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.

This page is also available in English.