Lady Nada’s Rozen

“That which God said to the rose, and caused it to laugh in full-blown beauty, He said to my heart, and made it a hundred times more beautiful.” – Rumi

Lady Nada staat als opgestegen meester met name bekend om haar liefde en dienstbaarheid en wijst ons de weg naar onbaatzuchtige liefde. Zij kan als gids dienen om spiritueel op een hoger plan te komen en geeft inzicht in hoe wij ons levenspad, en gaandeweg ook dat van anderen, kunnen transformeren in een rozen pad. Zij gaat ons voor op deze weg van transformatie door middel van de genezende werking van de verschillende gekleurde rozen met de daarbij behorende symboliek.

Lady Nada is de geascendeerde meester van de zesde straal (goud) en verbonden met vrede en dienstbaarheid.

Daarnaast vertegenwoordigd zij ook de 3e of de roze straal van Goddelijke onvoorwaardelijke liefde, Compassie, Liefdadigheid en Creativiteit.

De Latijnse benaming voor roos is Rosa.

De roos neemt een bijzondere plaats in en is van oudsher zeer geliefd vanwege haar betoverende schoonheid, geur en sterk mystieke karakter.

Lady Nada is ingewijde en meester van de robijnrode straal

Zij leert ons via de roos het hart te ontvouwen.

Tijdens een ontdekkingsreis in de wereld van Lady Nada’s rozen en de taal van haar verschillende kleuren kunnen we ons bewustzijn vergroten, onze geest stimuleren en ons hart ontwikkelen.

De mooie kleuren van de rozen bij Lady Nada verwijzen naar diverse geestelijk te ontwikkelen gebieden. Zo staan rode rozen symbool voor liefde en het helpen van onderdrukten, gele rozen voor genezend Licht en Vrede, blauwe rozen voor rechtvaardigheid en waarheid en paarse rozen voor transformatie en reiniging.

“Te midden hiervan neemt de ROZE ROOS een heel bijzondere plaats in”.

Deze verwijst naar onbaatzuchtige en universele liefde, om daar waar nodig elkaar belangeloos te helpen.

Het uitgangspunt is de ander te nemen zoals deze is. Het gaat hierbij dus niet om macht en aanzien en het is van belang om een goede balans te vinden tussen geven en ontvangen. Wij kunnen zo het verlangen in ons oproepen om liefdevol te zijn om vanuit deze liefde te stralen naar de ander toe. Op deze manier strooien wij rozen op het levenspad van onszelf en de ander.

Absolute Love of Life and helping the oppressed

Divine Healing Light, Inner knowledge and wisdom from the Divine Soul. Peace.

Protection, Justice and Truth

Embrazing your spiritual pathway, absolute believe in your spiritual friends, Spiritual Cleansing, Transformation

Purity, Oneness

Selfless and Unconditional Love

 

De Mystieke Roos
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Met haar intense geur 
Voedt zij met haar zuivere essentie mijn ziel.
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.
Betoverend in het Licht gevangen
Wordt zij verenigd met mijn diepste zijn.
Met haar intense geur
Als een teken vanuit de Goddelijke bron.

Aelis Ma Rei 

 

Door je met visualisatie af te stemmen op de bijzondere kwaliteiten van Lady Nada treden wij in haar voetsporen. De Chohans die deze roze straal begeleiden zijn Aartsengel Chamuel en Paolo Veronese

Paolo Veronese (1528 – 1588), kunstschilder in Italië

Sint Elisabeth als patrones van liefdadigheid, ziekenhuizen, bedelaars, wezen, weduwen en weduwnaars.

Maria, Clara van Assisi, Theresa van Avila, Therese van Lisieux, Hildegard von Bingen, Paolo Veronese (1528 – 1588), kunstschilder in Italië, Jeanne d’Arc (1412 – 1431), Maagd van Orléans, Bernadette Sourbirous (1844 – 1879), de heilige Bernadette van Lourdes en Sint Elisabeth als patrones van liefdadigheid, ziekenhuizen, bedelaars, wezen, weduwen en weduwnaars, Quan Ying, De Pleiaden, Aartsengel Chamuël.

Een Rozen Reading ~ De Helende Energie van Lady Nada’s Rozen

Nieuwsbrief 2

DE TURQUOISE VLAM – LADY NADA –

Lady Nada is via de Turquoise Vlam eveneens verbonden met het Atlantische Lichtwerk en brengt je op een dieper niveau in contact met Eigenliefde met als uiteindelijk doel om Licht naar de Aarde te brengen.