De Helende Energie van Lady Nada’s Rozen

“That which God said to the rose, and caused it to laugh in full-blown beauty, He said to my heart, and made it a hundred times more beautiful.” – Rumi

Lady Nada staat als opgestegen meester met name bekend om haar liefde en dienstbaarheid en wijst ons de weg naar onbaatzuchtige liefde. Zij kan als gids dienen om spiritueel op een hoger plan te komen en geeft inzicht in hoe wij ons levenspad, en gaandeweg ook dat van anderen, kunnen transformeren in een rozen pad. Zij gaat ons voor op deze weg van transformatie door middel van de genezende werking van de verschillende gekleurde rozen met de daarbij behorende symboliek.

De Latijnse benaming voor roos is Rosa.

De roos neemt een bijzondere plaats in en is van oudsher zeer geliefd vanwege haar betoverende schoonheid, geur en sterk mystieke karakter.

De kleuren van de rozen bij Lady Nada verwijzen naar diverse geestelijk te ontwikkelen gebieden. Zo staan rode rozen symbool voor liefde en het helpen van onderdrukten, gele rozen voor licht en genezing, blauwe rozen voor rechtvaardigheid en waarheid en paarse rozen voor transformatie en reiniging.

Zij is de Chohan van de 6e straal (paars en goud) en daarmee verbonden met vrede en dienstbaarheid.
Daarnaast vertegenwoordigd zij ook de 3e of de roze straal van Goddelijke onvoorwaardelijke liefde.

Door je met visualisatie af te stemmen op de bijzondere kwaliteiten van Lady Nada treden wij in haar voetsporen.

De Chohan die deze roze straal begeleiden zijn Aartsengel Chamuel en Paolo Veronese.

“Te midden hiervan neemt de roze roos een heel bijzondere plaats in”.

Deze verwijst naar onbaatzuchtige en universele liefde, om daar waar nodig elkaar belangeloos te helpen.

Het uitgangspunt is de ander te nemen zoals deze is. Het gaat hierbij dus niet om macht en aanzien en het is van belang om een goede balans te vinden tussen geven en ontvangen. Wij kunnen zo het verlangen in ons oproepen om liefdevol te zijn om vanuit deze liefde te stralen naar de ander toe. Op deze manier strooien wij rozen op het levenspad van onszelf en de ander.

Maria, Clara van Assisi, Theresa van Avila, Therese van Lisieux, Hildegard von Bingen, Paolo Veronese (1528 – 1588), kunstschilder in Italië, Jeanne d’Arc (1412 – 1431), Maagd van Orléans, Bernadette Sourbirous (1844 – 1879), de heilige Bernadette van Lourdes en Sint Elisabeth als patrones van liefdadigheid, ziekenhuizen, bedelaars, wezen, weduwen en weduwnaars.

Een Rozen Reading ~ De Helende Energie van Lady Nada’s Rozen

Muziek: Moeder Maria,  Gregorgian: Maid of Orléans

Nieuwsbrief 2

DE TURQUOISE VLAM – LADY NADA –

Lady Nada is via de Turquoise Vlam eveneens verbonden met het Atlantische Lichtwerk en brengt je op een dieper niveau in contact met Eigenliefde met als uiteindelijk doel om Licht naar de Aarde te brengen.

  • Hierin kan ik u begeleiden / inwijden en certificeren.
  • Geregistreerd als Erkend Alternatief Therapeut bij het Collectief Alternatief Therapeuten.
  • Een consult kost 40 Euro.

This page is also available in English.