Enkele Mystici / Beïnvloeders

“Mystical consciousness affects the whole of one’s life by opening the heart to the Divine Presence in all realities”.

Beverly Lanzetta

Hildegard van Bingen 1098 – 1179

Clara van Assisi 1193/94 – 1253

Sainte Chiara stichtte de orde van Clarissen. Zij werd geboren als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio di Bernadino. Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano, want voor haar zijn armoede, gebed en gemeenschap heel belangrijk. Zij roept alle zusters op om echt in ‘de armoede en kwetsbaarheid van het mens-zijn’ te gaan staan en aan elkaar de eigen noden kenbaar te maken. Klein durven zijn, niet-perfect moeten zijn, zich niet boven elkaar verheffen – zelfs niet in het beleven van het armoede-ideaal. Daarbij neemt stilte een essentiële plaats in: geen onnodig gebabbel en het nastreven van zuiverheid in het spreken tegen en over anderen. En bij dit alles de betrachting van een grote mildheid  tegenover elkaars falen. Tot haar dood verbleef Clara op deze plek en leefde er volgens de kloosterregels die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Zij kon op afstand waarnemen.

Jeanne d’Arc, de Maagd van Orléans 1412 – 1431

France, Rouan, Normandïe

Jeanne d’Arc had een buitengewoon karakter met daarbij een opmerkelijk geloof. Vanaf haar 13e hoorde zij stemmen van heiligen en engelen. Ze volgde haar innerlijke stem en stond in contact met Aartsengel Michaël en vertegenwoordigde zijn kwaliteiten zoals moed, wil, macht, bescherming en zelfvertrouwen. Zij hoorde stemmen en zag schitterend hemels licht en bleef deze stemmen tot aan het einde van haar leven volgen.  

Zij was van boerenkomaf en nam op haar 17e als generaal de leiding over het Franse leger op zich en won van de Engelsen. Zij voorspelde vele gebeurtenissen over haar eigen leven.
De politieke ontwikkeling in die tijd in combinatie met haar diep geloof en uitzonderlijke persoonlijkheid, maakten dat haar kracht gevaarlijk was voor de oppositie. Politiek en geloof werden vermengd met valse argumenten tijdens de 56 processen / inquisitie tegen haar, waarin zij zichzelf alleen moest verdedigen. Zij betaalde voor de bevrijding van haar land, de prijs van haar dood. Als jong meisje van 19 jaar oud werd ze levend verbrand in Rouen. Na haar dood, 25 jaar later, werd het proces overgedaan en werd  zij vrijgesproken van alle beschuldigingen. Op 16 mei 1920 werd zij heilig verklaard door Paus Benedictus XV. Nu is zij beschermheilige van Frankrijk en wordt zij beschouwd als een verpersoonlijking van vrijheid en een profetes voor spiritualiteit en vrijheid.

Paracelsus 1493 – 1541

Hij was een Zwitsers holistisch arts, theoloog, chemicus , fysicus. Bekend zijn de theorieën over de planetaire oerstof, prima materia, steen der wijzen. Hij valt onder de 7e violette Straal.

Michel Nostradamus 1503 – 1566

Hij was een Frans arts, apotheker, astroloog. Hij is vooral bekend als ziener en auteur van Les Prophéties.

 

Teresa van Avila 1515 – 1582.

Zij leefde in Spanje en was een van de beroemdste mystici en haar geschriften hebben de mystieke theologie ingrijpend beïnvloed. Haar ouders waren tot bekering gedwongen joden. Ze trad in het “Klooster van de Menswording” in Ávila. Ze moest het klooster in 1538 verlaten omdat ze ziek werd en werd naar een genezeres in Becedas gestuurd. Door een boek dat ze las toen ze daar verbleef, kreeg ze haar eerste mystieke genaden. De behandeling in Becedas had geen effect, en in 1539 werd Theresia doodziek terug naar Ávila gebracht. Ze raakte in een langdurige toestand van schijndood. In die toestand werd ze terug naar het klooster gebracht, en bleef zo gedurende drie jaar. Ze genas uiteindelijk, zonder aanwijsbare oorzaak. De rest van het leven van Theresia was een aaneenschakeling van enerzijds bijzondere genaden in haar persoonlijke leven, anderzijds kloosterstichtingen en het schrijven van constituties en mystieke geschriften in haar publieke leven. Wat het eerste betreft zijn de doorboring van haar hart met een vurige pijl van liefde en haar mystieke huwelijk wereldberoemd geworden (beeldhouwerk van Bernini).

Franz Anton Mesmer 1734 – 1815

Franz Mesmer, was een Duits arts en astroloog. Hij schreef in 1766 een proefschrift over de invloed van de planeten op de gezondheid. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde. De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde een Brits arts James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842. Hij vond de term hypnose uit alsook de procedure om te hypnotiseren.

Hypnotherapie, magnestisme, fluïdum.

Mademoiselle Lenormand 1772 – 1843

Johan Wolfgang von Goethe 1794-1832

Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanscrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker, staatsman en schilder.

Maria Domenica Lazzerie 1815 – 1848

Stigmatic, Servant of God.

Bernadette (Soubirous) van Lourdes 1844 -1879

Carl Gustav Jung  1875 – 1961

Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij baseerde zijn leringen op zowel ervaringen in zijn klinische praktijk, als op de mythologie, de godsdienstpsychologie en zijn kennis van het vergelijkend symbolisme. Om inhouden van het collectief onbewuste op het spoor te komen, verdiepte hij zich onder andere jarenlang in de visionaire geschriften van de alchemisten, zoals Paracelsus. Zijn werk wordt, gekenmerkt door een groot aantal nieuwe concepten en principes, zoals het begrip synchroniciteit.

Dr. Edward Bach 1886 – 1936

Arts homeopaat, bacterioloog en grondlegger van de Bachbloesemtherapie.

Vicky Wall 1918 – 1991

Aura soma color therapie

Krishnamurti  1985 – 1986

Spiritueel leraar uit India. Zijn moeder overleed op jonge leeftijd. Zijn vader werkte bij de Theosofische Vereniging, deze stond onder leiding van Annie Besant en Leadbeater. Annie Besant kreeg de voogdij over Krishnamurti. Men beweerde in hem een incarnatie van de Maitreya Bodhisattva te hebben erkend en hij werd door de theosofische vereniging wereldwijd gepromoot als nieuwe wereldleraar.

KUNST

William Blake 1757 – 1827

Kandinsky 1866 – 1944

Kandinsky was aanvankelijk als jurist verbonden aan de Universiteit van Moskou. In 1896 vertrok hij naar München in Duitsland. Daar studeerde hij aan de Akademie der Bildenden Künste. Kandinsky was één van de grondleggers van de kunstenaarsgroep de Phalanx en richtte de Phalanx-Malschule op. In 1909 richtte hij met Franz Marc de kunstenaarsvereniging Der Blaue Reiter op. In 1912 verscheen in twee opeenvolgende edities zijn belangrijke essay Über das Geistige in der Kunst. Kandinsky liet zich inspireren door muziek en met name de atonale muziek van Arnold Schönberg. In Über das Geistige in der Kunst stelde Kandinsky dat kleur en klank psychologische effecten hebben op de menselijke ziel. Hij stelde een klankkleurtheorie op, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse kunst. Volgens Kandinsky spreekt iedere kleur een eigen taal met een eigen expressie en zit in elke kleur een vorm en ziel. Verschillende kleuren samen zullen een innerlijke beleving bij de beschouwer bewerkstelligen. Ook de verschillende klanken in muziek, die samen een harmonieus geheel vormen, zullen een innerlijke beleving bij de luisteraar opwekken. Deze krachtige uitwerking die kleur en klank hebben op de menselijke psyche, noemt hij ‘innerlijke klank’ of ‘seelische Vibration’.

Vincent van Gogh 1853 – 1890

The van Gogh Museum – Amsterdam

Charlotte Salomon

LEBEN? oder THEATER?

This page is also available in English.