Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen, pasteltekening ~2018

“The Creator is a woman and her name is Love”. Hildegard von Bingen

Hildegard van Bingen 1098 – 1179 

Duitse benedictijnse abdis, bijgenaamd “de Sibille van de Rijn“, geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Vanaf haar derde jaar ontving zij visioenen. Ze werd opgevoed in het klooster Disibodenberg, waarvan zij zelf later abdis werd. Ze stichtte een nieuw klooster op de Rupertsberg bij Bingen aan de Rijn. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschap, filosofie, compositie en muziekbeoefening, kunst, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is en schreef ongeveer 80 composities. Zij wordt ook welbeschouwd als een ‘femina universalis’.

Mystiek – Metafysica.

Het pad naar zelfwording.

Om onderweg te zijn voor het ontwikkelen in hogere zin is er moed nodig. Hildegard von Bingen had een vrije geest en noemde zich indocta. Het is voor haar essentieel om je te blijven openstellen. Wij weten niet alles, geen dogma’s en subjectiviteit. Haar grondhouding is eerbied voor de schepping om arm van geest proberen te zijn, d.w.z. leeg proberen te zijn “Sapiente Indocta”. De leegte zonder vorm heeft ook kracht. Vanuit een gelaagdheid denken en teruggaan naar je wezen. Overgave en gaan ontvangen, innerlijk gaan bevroeden. Scivias, spreken tot God en ontmoetingen met God. Zij ontvangt het gouden licht. Zij beschouwde God als zowel mannelijk en vrouwelijk inclusief de gehele kosmos. Hildegard kan ook worden beschouwd als de voedster van het goddelijk vrouwelijke en als het vuur van de creativiteit.

Hildegard von Bingen als arts

Physica:

Haar werk is doordrenkt van een verlangen naar evenwicht. Zij noemt dat “integritas”, ongebroken toestand. Het evenwicht is overal uit balans en wij zullen de harmonie moeten herstellen. Overwin tegenstellingen die de harmonie verstoren en ontdek de samenhang. Mensen worden ziek als het evenwicht is verstoord. Voor haar is er dan ook niets belangrijker dan de eenheid tussen lichaam en ziel. Zij heeft een holistische kijk op de mens en de wereld. 

Hildegard hield zich als arts bezig met eenvoudige natuurgeneeswijze. Zij benadrukt het belang van de relatie tussen mens en natuur, evenals lichaam en ziel. Gezondheid hangt ten nauwste samen met het in harmonie zijn met de natuur. Hildegard schreef onder meer het boek Physica sive subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, deels in het Duits, deels in het Latijn. De Duitse plantennamen uit dit boek behoren tot de oudst bekende.In haar boeken Causae et curae en Fysica over geneeskunde staan talloze geneeskrachtige recepten.

Zo geeft Hildegard b.v. als recept voor het verkoelen van de ogen, vers in de ochtend geplukte rozenblaadjes. Deze worden op de gesloten ogen gelegd om deze te verfrissen. Dit kan ook worden toegepast op ontstoken oogleden. Van de roos gaat ook kalmerende werking uit.

Tip

De rondleiding, gegeven door een Apotheker in de Hildegard von Bingen-Garten in Kurpark Badweilen, is zeer de moeite waard.

Biography: Hildegard von Bingen

“O, You who are ever giving life to all life, moving creatures , root op all things , washing them clean, wiping out their mistakes, healing their wounds. You are our true life, luminous, wonderful, awakening the heart from its ancient sleep.”

Hildegard von Bingen

 

“Rejoice in him,who the many did not see on earth,although they ardently cried for. Rejoice in that which is on top”.

Hildegard von Bingen

 

“Humanity, take a good look at yourself. Inside. you’ve got heaven and earth, and all of creation. You’re a world-everything is hidden in you”. Hildegard von Bingen

“Glance at the sun. See the moon and the stars. Gaze at the beauty of earth’s greenings. Now, think. What delight God gives to humankind with all these things. All nature is at the disposal of humankind. We are to work with it. For without we cannot survive”.

Hildegard von Bingen

 

“Angels, living light most glorious! Beneath the Godhead in burning desire in darkness and mystery of creation you look on the eye of your God never taking fill. What glorious pleasures take shape within you! “.

Hildegard von Bingen

 

“O you, happy roots,

with whom works of miracles

and not works of crime,

for burning predestined you were planted.

And to you, thoughtful fiercy voice,

becoming the whetstone,

subverting the darkness.

Rejoice in that which is on the top

Rejoice in him,

who the many did not see on earth,

although they ardently cried for.

Rejoice in that which is on the top”.

Hildegard von Bingen

 

Biografie

Muziek Hildegard von Bingen

AARTSENGEL RAFAËL READING

This page is also available in English.