Bernadette Soubirous – Lourdes

“Love overcomes, love delights.Those who love the Sacred Heart rejoice”.

“Love without suffering does not exist”.

Bernadette Soubirous

  • Bernadette Soubirous van Lourdes 1844 – 1879

De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord. Op veertienjarige leeftijd, hoorde Bernadette tijdens het hout sprokkelen bij de grot van Massabielle een geruis als van de wind, maar zag de struiken en bomen niet bewegen. Ze zag vervolgens de verschijning van een in het wit geklede dame, die zich tijdens een latere verschijning – voorstelde als “Ik ben de onbevlekte ontvangenis”. Nog zeventien maal kreeg zij daarna een visioen, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning een bron opende. Eén keer zegt Maria dat ze van de bron moet drinken. Maar Bernadette ziet helemaal geen bron. Daarom graaft ze een kuiltje in de grond. Ze moet een paar keer diep graven en dan komt er wat modderig water naar boven. Hoe dieper ze graaft hoe zuiverder het water van de bron is. Het water uit de door haar ontdekte bron is geneeskrachtig, zo wordt alom bekend. Bernadette vertelde dat de in het wit geklede vrouw haar vroeg bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest bidden. In de maanden van de visioenen werden de verhalen van Bernadette vaak niet serieus genomen. Mensen die met haar mee gingen zagen nooit iets, al waren er wel die ‘een aanwezigheid’ voelden. Bernadette was vasthoudend en toonde zich zelfs koppig. De prefect en de dorpspastoor ondervroegen haar kritisch. Dat was moeilijk voor haar omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begreep. Pas toen de verschijning zich had voorgesteld als de onbevlekte ontvangenis, nam de pastoor Bernadette serieus en toen de eerste wonderen gebeurden stelde de bisschop een onderzoek in. Na vier jaar, in 1862, concludeerde hij dat de verschijningen een bovennatuurlijk karakter hadden. Vanaf dat moment werd Lourdes een officiële bedevaartplaats met geneeskrachtige bronnen. Er kwamen zoveel pelgrims dat de pastoor Bernadette in het hospitaal van Lourdes plaatste. Daar groeide haar kloosterroeping en op 22-jarige leeftijd vertrok ze naar Nevers en trad ze in onder de naam Marie-Bernard bij de Sœurs de la Charité. Bernadette vindt al die aandacht en drukte niet fijn. Als ze wat ouder is, wordt ze zuster in een klooster in Nevers. In dat klooster leidt ze een stil leven en bidt ze veel. Daar sterft ze als ze 35 jaar is. Binnen de kloostermuren mocht zij echter met geen woord spreken over hetgeen in Lourdes was gebeurd. Hier had zij vrede mee. Ze werkte als hulpkosteres en ziekenverzorgster, tot ze te ziek werd. Ze stierf amper 35 jaar oud, en zou op haar sterfbed nog eenmaal een visioen hebben gehad.

 

  • Boek: Franz Werfel: Das Lied von Bernadette

Het verhaal van Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit een arm molenaarsgezin. Als Bernadette veertien jaar is, heeft ze de eerste verschijning van de “dame”. Ze zal deze dame nog verschillende keren zien, maar alleen zij is uitverkoren. De mensen die ervan horen en met haar meegaan, en dat worden er steeds meer, zien nooit iets, maar verklaren wel dat ze een aanwezigheid gevoeld hebben. En Bernadette is zo waarachtig, zo eerlijk en zo overtuigd van het feit dat ze echt een dame heeft gezien, dat men haar gelooft. Naarmate dat geloof steeds meer mensen naar de grot trekt, neemt het ongeloof van de hogere heren toe. Zowel de kerkelijke als de rechterlijke instanties proberen haar aan het wankelen te brengen. Maar wat ze ook doen, Bernadette houdt haar verhaal vol, en tenslotte is men overtuigd. Zeker als er ook nog wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden, mede doordat men water drinkt uit de bron die Bernadette op aanwijzingen van de dame ‘gemaakt’ heeft. Maar Bernadette zelf is wars van al die publiciteit en trekt zich terug in een klooster.

  • Brieven geschreven door Bernadette aan haar familie en aan geestelijken.

 

Patrick Chatelion Counet: Brieven van Bernadette, uit Lourdes en Nevers. Uitg. KBS, geïll. 198P., 24,50 euro, ISBN 9789061730279.

 

HOLY MOTHER “Mother Divine is worshipped in various climes and ages under various names and forms. Different creeds are but different paths to reach the Almighty.” – Sri Ramakrishna 

 

This page is also available in Engels.