Een Aartsengel Gabriël Reading

Aartsengel Gabriël “Kracht van God”.

Acryl on canvas 90/70.

 

” Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert,

Om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren,

Terwijl het penseel zich vanuit stilte over het doek beweegt.

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert,

om het hemels blauw in verlei schakeringen aan het witte linnen toe te vertrouwen. 

 Vrede en puurheid worden vanuit de ether als diffuse vormen intens verlicht,

Om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren.

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert.”

(uit eigen werk)

Een Reading ~ Healing is een intense ervaring. Er wordt afgestemd op de persoon en het thema van de vraagstelling. De informatie die wordt doorgegeven, is voor op dat moment belangrijk.

Aartsengelen zijn “brug – engelen”, boodschappers en zeer krachtig. Zij
overbruggen het goddelijke en het aards materiële en beschermen vele
scheppingsniveaus. Zij worden vaak geassocieerd met de zeven stralen of
gekleurde vlammen en ieder heeft zo zijn eigen specifieke taak. Zij werken
vooral via het hartchakra

4.AARTSENGEL GABRIËL

 

Aartsengel Gabriël is de vierde Aartsengel en dient de witte straal. Dit is de straal van harmonie en reinheid.

Zijn naam betekent “Kracht van God ”.

Hij vult de ziel met gouden vibraties laat ons innerlijk licht branden en geeft hoop, blijheid, verlichting en brengt vermeerdering. Hij is een overgangsengel en helpt bij thema’s als: creativiteit, inspiratie, Boodschappen, verwachtingen, kinderwensen, Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met boven wil herstellen of intensiveren, veranderingen, vrijheid, (levens) vreugde, hoop, geboorte – leven – dood. 

Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als je de verbinding met het goddelijke te herstellen of te intensiveren. Hij is de Aartsengel van de verkondiging en kondigt aan dat iets nieuws en iets beters begint. Zijn boodschappen kunnen ons op allerlei verschillende manieren bereiken. Hij helpt in het bijzonder voor de verbetering van je communicatiebekwaamheid. Inzetgenezing van het innerlijke kind, herkennen en het neerzetten van je levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt bij innerlijke beelden, dromen en visioenen te begrijpen en geeft troost in moeilijke tijden. 

Zie 10e Nieuwsbrief  26 oktober 2016

Nieuwsbrief nr. 21, 12-1 2021

Kwetsbaarheid

“Besteed aandacht aan gevoelens van kwetsbaarheid,

want deze kunnen wijs en inspirerend zijn.

Bid om kracht om je te focussen op wat jij belangrijk vindt.”

Deze 21e Nieuwsbrief verschijnt in een periode van een nog steeds voortdurende onzekerheid, met daarbij een groeiend besef van onze eigen kwetsbaarheid, zoals b.v. de pijn van verlies, geïsoleerdheid en eenzaamheid. Materiële zekerheden zijn voor velen minder vanzelfsprekend geworden en er is een noodzaak ontstaan op zoek te gaan naar nieuwe ijkpunten, om ons bestaan zo goed als mogelijk vorm te blijven geven. Bestaande structuren die zorgvuldig zijn opgebouwd om een gezonde leefwereld voor onze kinderen, jeugd, ouderen en kwetsbaren in de samenleving te creëren, zijn op dit moment sterk aan verandering onderhevig en vereisen veel inspanning, flexibiliteit, integriteit, creativiteit en geduld van alle betrokkenen.

“Vol Zelfvertrouwen in je eigen Lichtkracht blijven staan.”

Juist nu, terwijl wij meer op onszelf zijn teruggeworpen en de weg naar binnen toe gaan, wordt er met name een beroep gedaan op het behouden van Zelfvertrouwen en het in je eigen Lichtkracht blijven staan.

“Loslaten en Transformeren “

De innerlijke noodzaak om ons te willen bevrijden en te herstellen van het gevangen zitten in de grijze sluier van verwarring en spanningen is voelbaar en groot. De komende periode zal in het teken staan van het loslaten van illusies en achterhaalde patronen. Door tijdens deze periode met grote uitdagingen goed in je eigen Lichtkracht te blijven, kunnen we allemaal op een positieve manier een bijdrage blijven leveren aan een gemeenschappelijke en grotere verantwoordelijkheid.

“De rijkdommen van je ziel ontdekken.”

Wanneer wij de innerlijke ontdekkingsreis van onze ziel aangaan, door ons af te stemmen op een verbinding vanuit het hart met de helende energie van het Goddelijke Universum, kunnen wij de onmetelijke rijkdommen van onze ziel steeds verder gaan verdiepen en versterken in ons bewustzijn.

“De weg naar Eenheid en Harmonie”

Door je te richten op een weg van Licht naar Eenheid en Harmonie is het mogelijk om, ondanks de dualiteit en verdeeldheid van ons huidige bestaan, innerlijke vrede te ervaren. Vanuit toewijding en stilte kunnen wij ons op een positieve en krachtige manier laten voeden en helen door de liefdevolle Hemelse Kracht van het Goddelijk bewustzijn.

“Laat je Zelfvertrouwen groeien, door je helemaal te omhullen met het Goddelijk Licht van Liefde, Eenheid en Harmonie ”

 

AARTSENGEL GABRIËL READING

 

This page is also available in English.