Enkele Mystici / Beïnvloeders

“Humanity, take a good look at yourself. Inside. you’ve got heaven and earth, and all of creation. You’re a world-everything is hidden in you”. Hildegard von Bingen

 • Hildegard van Bingen 1098 – 1179 

Duitse benedictijnse abdis, bijgenaamd “de Sibille van de Rijn“, geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Ze werd opgevoed in het klooster Disibodenberg, waarvan zij zelf later abdis werd. Ze stichtte een nieuw klooster op de Rupertsberg bij Bingen aan de Rijn. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschap, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguistiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is en schreef ongeveer 80 composities. Zij wordt ook welbeschouwd als een ‘femina universalis’.

Hildegard von Bingen als arts

Physica:

Hildegard hield zich als arts bezig met eenvoudige natuurgeneeswijze. Zij benadrukt het belang van de relatie tussen mens en natuur, evenals lichaam en ziel. Gezondheid hangt ten nauwste samen met het in harmonie zijn met de natuur. Hildegard schreef onder meer het boek Physica sive subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, deels in het Duits, deels in het Latijn. De Duitse plantennamen uit dit boek behoren tot de oudst bekende.In haar boeken Causae et curae en Fysica over geneeskunde staan talloze geneeskrachtige recepten.

Tip

De rondleiding, gegeven door een Apotheker in de Hildegard von Bingen-Garten in Kurpark Badweilen, is zeer de moeite waard.

“Glance at the sun. See the moon and the stars. Gaze at the beauty of earth’s greenings. Now, think. What delight God gives to humankind with all these things. All nature is at the disposal of humankind. We are to work with it. For without we cannot survive”. Hildegard von Bingen

“Angels, living light most glorious! Beneath the Godhead in burning desire in darkness and mystery of creation you look on the eye of your God never taking fill. What glorious pleasures take shape within you! “. Hildegard von Bingen

 • Clara van Assisi 1193/94 – 1253

Sainte Chiara stichtte de orde van Clarissen. Zij werd geboren als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio di Bernadino. Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano, want voor haar zijn armoede, gebed en gemeenschap heel belangrijk. Zij roept alle zusters op om echt in ‘de armoede en kwetsbaarheid van het mens-zijn’ te gaan staan en aan elkaar de eigen noden kenbaar te maken. Klein durven zijn, niet-perfect moeten zijn, zich niet boven elkaar verheffen – zelfs niet in het beleven van het armoede-ideaal. Daarbij neemt stilte een essentiële plaats in: geen onnodig gebabbel en het nastreven van zuiverheid in het spreken tegen en over anderen. En bij dit alles de betrachting van een grote mildheid  tegenover elkaars falen. Tot haar dood verbleef Clara op deze plek en leefde er volgens de kloosterregels die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Zij kon op afstand waarnemen.

 • Jeanne d’Arc, de Maagd van Orléans 1412 – 1431

France, Rouan, Normandïe

Jeanne d’Arc had een buitengewoon karakter met daarbij een opmerkelijk geloof. Vanaf haar 13e hoorde zij stemmen van heiligen en engelen. Ze volgde haar innerlijke stem en stond in contact met de Aartsengel Michaël en vertegenwoordigde zijn kwaliteiten zoals moed, wil, macht, bescherming en zelfvertrouwen. Zij hoorde stemmen en zag schitterend hemels licht en bleef deze stemmen tot aan het einde van haar leven volgen.  

Zij was van boerenkomaf en nam op haar 17e als generaal de leiding over het Franse leger op zich en won van de Engelsen. Zij voorspelde vele gebeurtenissen over haar eigen leven.
De politieke ontwikkeling in die tijd in combinatie met haar diep geloof en uitzonderlijke persoonlijkheid, maakten dat haar kracht gevaarlijk was voor de oppositie. Politiek en geloof werden vermengd met valse argumenten tijdens de 56 processen / inquisitie tegen haar, waarin zij zichzelf alleen moest verdedigen. Zij betaalde voor de bevrijding van haar land, de prijs van haar dood. Als jong meisje van 19 jaar oud werd ze levend verbrand in Rouen. Na haar dood, 25 jaar later, werd het proces overgedaan en werd vrijgesproken van alle beschuldigingen. Op 16 mei 1920 werd zij heilig verklaard door Paus Benedictus XV. Nu is zij beschermheilige van Frankrijk en wordt zij beschouwd als een verpersoonlijking van vrijheid en een profetes voor spiritualiteit en vrijheid.

 • Paracelsus 1493 – 1541

Arts-holistisch, theorieën over de planetaire oerstof, prima materia, steen der wijzen.

 • Michel Nostradamus 1503 – 1566

Hij was vooral arts.

 • Teresa van Avila 1515 -1582 

Zij leefde in Spanje en was een van de beroemdste mystici en haar geschriften hebben de mystieke theologie ingrijpend beïnvloed. Haar ouders waren tot bekering gedwongen joden. Ze trad in het “Klooster van de Menswording” in Ávila. Ze moest het klooster in 1538 verlaten omdat ze ziek werd en werd naar een genezeres in Becedas gestuurd. Door een boek dat ze las toen ze daar verbleef, kreeg ze haar eerste mystieke genaden. De behandeling in Becedas had geen effect, en in 1539 werd Theresia doodziek terug naar Ávila gebracht. Ze raakte in een langdurige toestand van schijndood. In die toestand werd ze terug naar het klooster gebracht, en bleef zo gedurende drie jaar. Ze genas uiteindelijk, zonder aanwijsbare oorzaak. De rest van het leven van Theresia was een aaneenschakeling van enerzijds bijzondere genaden in haar persoonlijke leven, anderzijds kloosterstichtingen en het schrijven van constituties en mystieke geschriften in haar publieke leven. Wat het eerste betreft zijn de doorboring van haar hart met een vurige pijl van liefde en haar mystieke huwelijk wereldberoemd geworden (beeldhouwerk van Bernini).

 • Franz Anton Mesmer 1734 – 1815

Arts, schreef in 1766 een proefschrift over de invloed van de planeten op de gezondheid. Hypnotherapie, magnestisme, fluïdum.

 • Mademoiselle Lenormand 1772 – 1843

Mademoiselle Lenormand bijgenaamd “De Sybille van Parijs” is van grote invloed geweest op het hedendaagse leggen van de kaart. Zij werd al op jonge leeftijd wees en opgevoed door de benedictinessen. Er kwam al snel naar voren dat ze over helderziende kwaliteiten beschikte en heeft toen al voorspellingen gedaan die uitkwamen. Op 14 jarige leeftijd ging ze naar Parijs en leefde daar aanvankelijk in grote armoede. Daar werd ze ingewijd in de geheimen van het kaartleggen volgens de aloude Franse traditie, handlezen en andere vormen van devinatie zoals bv koffie en theeblaadjes lezen, dromen en bloemlezen. Ze begon in Parijs in Rue de Tournon een drukbezochte Salon ~ Sybille du Fauburg Saint Germain ~ waar mensen kwamen voor advies. Ze las de kaart voor de gewone burger tot de hooggeplaatste personen van Parijs en omstreken. Mademoiselle Lenormand was bevriend met keizerin Josephine de Beauharnais en deed diverse juiste voorspellingen over keizer Napoleon, Tsaar Alexander de Eerste en Willem van Oranje. Ze werd vanwege haar voorspellingen diverse keren gevangen genomen, maar niet van lange duur omdat men haar diensten dringend nodig had. Vanwege haar rake voorspellingen werd er steeds vaker een beroep gedaan op haar paranormale gave. Ze vergrote haar faam door het schrijven van diverse boeken. Mademoiselle Lenormand werd in 1843 in grootse stijl begraven op Pere Lachaise. Twee jaar na haar dood verscheen het Grote Lenormand spel, Grand Jeu de mademoiselle Lenormand. Het kleine spel is tot op heden zeer populair.

 • Johan Wolfgang von Goethe 1794-1832

Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanscrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker, staatsman en schilder.

 • Maria Domenica Lazzerie 1815 – 1848

Stigmatic, Servant of God.

 

 • Bernadette (Soubirous) van Lourdes 1844 – 1879

De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord. Op veertienjarige leeftijd, hoorde Bernadette tijdens het hout sprokkelen bij de grot van Massabielle een geruis als van de wind, maar zag de struiken en bomen niet bewegen. Ze zag vervolgens de verschijning van een in het wit geklede dame, die zich tijdens een latere verschijning – voorstelde als “Ik ben de onbevlekte ontvangenis”. Nog zeventien maal kreeg zij daarna een visioen, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning een bron opende. Eén keer zegt Maria dat ze van de bron moet drinken. Maar Bernadette ziet helemaal geen bron. Daarom graaft ze een kuiltje in de grond. Ze moet een paar keer diep graven en dan komt er wat modderig water naar boven. Hoe dieper ze graaft hoe zuiverder het water van de bron is.Het water uit de door haar ontdekte bron is geneeskrachtig, zo wordt alom bekend. Bernadette vertelde dat de in het wit geklede vrouw haar vroeg bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest bidden. In de maanden van de visioenen werden de verhalen van Bernadette vaak niet serieus genomen. Mensen die met haar mee gingen zagen nooit iets, al waren er wel die ‘een aanwezigheid’ voelden. De prefect en de dorpspastoor ondervroegen haar kritisch. Dat was moeilijk voor haar omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begreep. Pas toen de verschijning zich had voorgesteld als de onbevlekte ontvangenis, nam de pastoor Bernadette serieus en toen de eerste wonderen gebeurden stelde de bisschop een onderzoek in. Na vier jaar, in 1862, concludeerde hij dat de verschijningen een bovennatuurlijk karakter hadden. Vanaf dat moment werd Lourdes een officiële bedevaartplaats met geneeskrachtige bronnen. Er kwamen zoveel pelgrims dat de pastoor Bernadette in het hospitaal van Lourdes plaatste. Daar groeide haar kloosterroeping en op 22-jarige leeftijd vertrok ze naar Nevers en trad ze in onder de naam Marie-Bernard bij de Sœurs de la Charité. Bernadette vindt al die aandacht en drukte niet fijn. Als ze wat ouder is, wordt ze zuster in een klooster in Nevers. In dat klooster leidt ze een stil leven en bidt ze veel. Daar sterft ze als ze 35 jaar is. Binnen de kloostermuren mocht zij echter met geen woord spreken over hetgeen in Lourdes was gebeurd. Hier had zij vrede mee. Ze werkte als hulpkosteres en ziekenverzorgster, tot ze te ziek werd. Ze stierf amper 35 jaar oud, en zou op haar sterfbed nog eenmaal een visioen hebben gehad.

“Love overcomes, love delights.Those who love the Sacred Heart rejoice”.

“Love without suffering does not exist”. Bernadette Soubirous

 • Carl Gustav Jung  1875 – 1961

Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Hij baseerde zijn leringen op zowel ervaringen in zijn klinische praktijk, als op de mythologie, de godsdienstpsychologie en zijn kennis van het vergelijkend symbolisme. Om inhouden van het collectief onbewuste op het spoor te komen, verdiepte hij zich onder andere jarenlang in de visionaire geschriften van de alchemisten, zoals Paracelsus. Zijn werk wordt, gekenmerkt door een groot aantal nieuwe concepten en principes, zoals het begrip synchroniciteit.

 • Dr. Edward Bach 1886 – 1936

Arts homeopaat, bacterioloog en grondlegger van de Bachbloesemtherapie.

 • Vicky Wall 1918 – 1991

Aura soma color therapie

 • Krishnamurti  1985 – 1986

Spiritueel leraar uit India. Zijn moeder overleed op jonge leeftijd. Zijn vader werkte bij de Theosofische Vereniging, deze stond onder leiding van Annie Besant en Leadbeater. Annie Besant kreeg de voogdij over Krishnamurti. Men beweerde in hem een incarnatie van de Maitreya Bodhisattva te hebben erkend en hij werd door de theosofische vereniging wereldwijd gepromoot als nieuwe wereldleraar.

KUNST

 • William Blake 1757 – 1827

Engels visionair, schilder, tekenaar, schrijver, dichter en graveur, helderziende en mysticus.

William Blake is bekend als schrijver en kunstenaar. Hij begon op jonge leeftijd met schrijven en kreeg zijn eerste visioen van een boom vol met engelen op 10 jarige leeftijd. Blake ’s visioenen hadden een blijvend effect op de kunst en geschriften die hij produceerde. Hij was voor het grootste deel van zijn leven een onbegrepen dichter, kunstenaar en visionair. Blake kreeg later in zijn leven bewonderaars en is enorm invloedrijk vanaf zijn dood in 1827. Bekende boeken van hem zijn Songs of Innocense, Songs of Experience, Milton en Jerusalem.

Blake trouwde met Catherine Sophia Boucher, die analfabeet was. Blake leerde haar lezen, schrijven, tekenen en kleuren (zijn ontwerpen en afdrukken). Catherine geloofde in de visioenen van haar man en in zijn genialiteit en steunde hem in alles wat hij deed.. Een van de meest traumatische gebeurtenissen in het leven van William Blake’s was toen zijn geliefde broer, Robert stierf op 24 jarige leeftijd. Op het moment van zijn dood, zag Blake zijn geest opstijgen door het plafond. Dit moment heeft zijn latere poëzie sterk beïnvloed. Blake schilderde scènes uit de werken van Milton, Dante, Shakespeare en de Bijbel. Voor Blake was de verbeeldingskracht een van de belangrijkste eigenschappen van de mens en staat boven de rede, omdat het de mens de kans geeft het Goddelijke waar te nemen.

“To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour”. William Blake

 • Vincent van Gogh 1853 – 1890

 • Kandinsky 1866 – 1944

Kandinsky was aanvankelijk als jurist verbonden aan de Universiteit van Moskou. In 1896 vertrok hij naar München in Duitsland. Daar studeerde hij aan de Akademie der Bildenden Künste. Kandinsky was één van de grondleggers van de kunstenaarsgroep de Phalanx en richtte de Phalanx-Malschule op. In 1909 richtte hij met Franz Marc de kunstenaarsvereniging Der Blaue Reiter op. In 1912 verscheen in twee opeenvolgende edities zijn belangrijke essay Über das Geistige in der Kunst. Kandinsky liet zich inspireren door muziek en met name de atonale muziek van Arnold Schönberg. In Über das Geistige in der Kunst stelde Kandinsky dat kleur en klank psychologische effecten hebben op de menselijke ziel. Hij stelde een klankkleurtheorie op, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse kunst. Volgens Kandinsky spreekt iedere kleur een eigen taal met een eigen expressie en zit in elke kleur een vorm en ziel. Verschillende kleuren samen zullen een innerlijke beleving bij de beschouwer bewerkstelligen. Ook de verschillende klanken in muziek, die samen een harmonieus geheel vormen, zullen een innerlijke beleving bij de luisteraar opwekken. Deze krachtige uitwerking die kleur en klank hebben op de menselijke psyche, noemt hij ‘innerlijke klank’ of ‘seelische Vibration’.

 • Charlotte Salomon 1917 – 1943

LEBEN? oder THEATER?

This page is also available in Engels.